Welkom

Het bestuur van de KBO Roermond heet u van harte welkom.  Voor elke (senior) bezoeker staat op deze website veel relevante informatie.

KBO Roermond is een van de grotere seniorenverenigingen in Roermond, en maakt  als enige deel uit van de provinciale bond KBO Limburg die de belangenbehartiging voor senioren ook landelijk hoog in het vaandel heeft via De Raad van Ouderen en de Maatschappelijke Platform Roermond.

KBO Roermond biedt, buiten belangenbehartiging en dienstverlening, op lokaal niveau regelmatig een activiteit/samenzijn aan.
We werken nauw samen met welzijnsorganisaties (o.a. VIJF) en andere seniorenverenigingen als  Vereniging Donderberg 55+. Ook met de overige ouderenverenigingen in Roermond is contact in de Raad van Ouderen Roermond.
De gemeente Roermond steunt KBO Roermond in haar doelstelling met een waarderingssubsidie. Wil u ook onze afdeling blijven ondersteunen dan kan dat door gewoon lid te blijven of worden van KBO Roermond. Met uw contributie steunt elk lid het werk en de activiteiten.

Waarom lid worden, lid zijn of lid blijven?
Nederland telt ruim 3 miljoen senioren (50+) en dat worden er steeds meer.
Hieruit blijkt het grote belang van een goed georganiseerde seniorenorganisatie zoals de KBO Limburg.
De KBO Limburg komt op voor zowel de jongere als de oudere senior. Dat is hard nodig! Laten we dat zo te houden!
Bent u nog geen lid maar heeft deze website/informatie wel uw interesse gewekt?
Wij sturen u op uw verzoek vrijblijvend informatie per mail; bij geen mailadres, vul het contactformulier in (zie contact) en stuur het op naar de secretaris.

KBO Roermond staat voor naast

Katholieke Bond voor Ouderen

ook voor

Kracht – Betrokken – Ondernemend

Kennis – Beleving –  Ontspanning

Kom Bij Ons.

Aan iedereen zelf de keuze die voor hem het beste past

Wij zijn er voor ALLE senioren in de gemeente Roermond en omgeving van 50 jaar en ouder. Bezoek onze thuislokatie De Donderie aan de Donderbergweg 47.

Iedereen zal zich bij ons thuis voelen. Iedereen is daarbij als lid hard nodig om onze afdeling groot, jong en levend te houden, ook als vrijwilliger of bestuurslid, en is van harte welkom. Zijn er na het lezen nog vragen, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur KBO Roermond

Krachtenbundeling KBO’s

KBO Brabant, KBO Gelderland, KBO Overijssel, KBO Noord-Holland en KBO Limburg bundelen hun krachten in het Senioren Netwerk Nederland.
Hierover is een persbericht verstuurd naar de landelijke en regionale pers.
Dit nieuwe netwerk vertegenwoordigt 210.000 senioren en is daarmee een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

In het bijgaande persbericht leest u er alles over.

Zowel het afdelingsnummer als het lidnummer hebben er een 2 bijgekregen.
Deze 2 is ter identificatie van KBO Limburg.
Omdat de lidnummers verder hetzelfde blijven, geven we geen nieuwe passen uit aan bestaande leden; de bestaande passen blijven gewoon geldig.
Nieuwe leden krijgen een pas met een nieuwe vormgeving, het nieuwe logo en het nieuwe nummer.