Belangrijke websites

Algemeen

Internet biedt een scala aan mogelijkheden om aan informatie over senioren te komen. Onderstaande websites geven heel veel informatie die voor senioren van belang is en verwijzen ook door naar andere websites, waar ook weer veel informatie over senioren is te vinden.

Actief Roermond: Zoekt u vrijwilligerswerk binnen KBO Roermond als bij ‘De Huiskamer’, of cursussen voor uw vrijwilligerswerk? Praat met een bestuurslid, er zijn nog vacatures in het bestuur, of kijk dan eens op de website van ‘Actief Roermond’ (voorheen vrijwilligerscentrale van Wel.kom) en klik op organisatie KBO Roermond: www.actiefroermond.nl.

Bereken uw recht: Op de website https://berekenuwrecht.nibud.nl kunt u op een eenvoudige manier nagaan of u in aanmerking komt voor landelijke of gemeentelijke tegemoetkomingen.

Beter Oud: Op de website www.beteroud.nl staat veel senioreninformatie. Binnen het consortium ‘BeterOud’ zetten ouderen, organisaties en professionals zich samen in voor ouderen. Via een link kan men zich gratis aanmelden voor de Nieuwsbrief. 

BoodschappenPlusBus gemeente Roermond: Op de website www.plusbusroermond.nl van de boodschappenplusbus staat alle Informatie/programma over dagactiviteiten.

‘De Donderie’: Zalencentrum in Roermond, waar KBO Roermond vrijwel al haar activiteiten/evenementen organiseert. Kijk voor meer informatie op www.swarroermond.nl/de-donderie.

Gemeente Roermond: Op de website www.roermond.nl staat alle informatie die voor u van belang kan zijn, zoals: zorgteams, wmo, mantelzorg, tegemoetkoming chronisch zieken, sociale zaken, toeslagen, etc..

Gehandicapten parkeerkaart:
Op www.roermond.nl/gehandicaptenparkeerkaart vindt u alle informatie over aanvraag, kosten in 2020 € 26,40, etc. Deze ‘Europese parkeerkaart voor personen met een handicap‘ is een Europese gehandicapten parkeerkaart die in 31 landen van Europa is te gebruiken.

KBO Limburg: Op de website van KBO Limburg (www.kbolimburg.nl) staat informatie over allerlei thema’s die betrekking hebben op de eigen KBO-organisatie en de senioren.

KBO Roermond: Op de website www.kboroermond.nl staat veel informatie over dienstverlening in het menu: informatie.

De Luisterlijn: Op de website van www.deluisterlijn.nl staat veel informatie over het doel van ‘de luisterlijn’. U kunt dag en nacht anoniem praten met een vrijwilliger op telefoonnummer: 09000767.
U kunt ook via eerder genoemde website chatten met ‘de luisterlijn’.

Mantelzorg gemeente Roermond: Op de website  www.wijmantelzorgersroermond.nl staat veel informatie over mantelzorg in de gemeente Roermond, zoals: mantelzorgwaardering, hulp voor het huishouden bij mantelzorgers, contactpersoon, etc..

Mijn positieve gezondheid: Op de websites van mijnpositievegezondheid.nl, www.iph.nl en www.eenvoudigetool.nl kun je veel lezen over het onderwerp en deelnemen aan testen voor een bredere kijk op je eigen gezondheid over langere termijn.

OMNIBUZZ: Heeft u een OMNIBUZZ-pasje gekregen na een WMO-indicatie? Op de website www.omnibuzz.nl kunt u alle informatie vinden over het vervoer met deze vervoerder.

Ontmoetingsplaats voor ‘Alzheimer’ Roermond: Op de website www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-limburg/alzheimer-cafe-roermond staat alle informatie over wat deze ontmoetingsplaats te bieden heeft.

‘Het Paradies’: Ontmoetingsplaats voor senioren in het centrum van Roermond. Kijk voor het volledige programma op de website van ‘het Paradies’: www.paradiesroermond.nl.

Regelhulp: De website https://www.regelhulp.nl is een wegwijzer voor hulp, zorg en ondersteuning en helpt u bij het vinden van oplossingen of legt uit wie u daarbij kan helpen.

Senioreninhetgroen: Informatie van activiteiten, georganiseerd door de gezamenlijke seniorenverenigingen van de gemeente Roermond: www.senioreninhetgroen.nl.

SeniorenRoermond: Op de website www.seniorenroermond.nl staat actuele informatie van vrijwel alle seniorenverenigingen in gemeente Roermond.

Vereniging oogaandoening: Op de website www.oogvereniging.nl leest u alle informatie over hoe te leven met een oogaandoening.

Vervoer gemeente Roermond: Op de website www.ikwilvervoer.nl staat onder eigen gemeente welke middelen van vervoer er allemaal zijn.

VIJF, voorheen Welzijnsorganisatie Stichting ‘WEL.KOM‘: Op de website www.welkom.nu staat alle relevante informatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Roermond.
Website www.vijf.nu
VIJF is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 16.30 u. onder telefoonnummer 0475384639.

Zorgteam gemeente Roermond: Op de website www.roermond.nl/zorgteam staat alle informatie over de werkwijze zorgteams gemeente Roermond.
Het zorgteam is het aanspreekpunt van de WMO.

Bij onvoldoende kennis op het gebied van internet kan de KBO-tabletcoach uitkomst bieden om u wegwijs te maken of ga naar de Bibliotheek, ook daar kunnen ze u helpen.
Vraag informatie bij een bestuurslid.