Commissie ‘PR’

De commissie PR, waarvan 1 bestuurslid voorzitter is, verzorgt de volgende activiteiten:

  • Werkgroep Magazine ONS Limburg / Nieuwsbrief die er voor zorgt dat de Nieuwsbrief geschreven wordt.
  • Werkgroep Website die voor de levering en alle verwerking van de informatie zorgt op de website.
  • Werkgroep Facebook die voor de levering en alle verwerking van de informatie zorgt op Facebook.
  • Werkgroep Gedichten die voor het gedicht zorgt dat zowel in de website als Nieuwsbrief verschijnt.
  • Werkgroep Bezorgers die alle afdelingspost bezorgt bij de leden thuis.

Algemeen:
De commissie ‘bezorgers’ draagt er zorg voor dat het Magazine van KBO-Limburg, het nieuwe provinciale magazine ‘ONS Limburg‘, de lokale Nieuwsbrief en alle post van KBO Roermond wordt bezorgd op het huisadres van de leden.

Leden die buiten de gemeente Roermond wonen, krijgen het Magazine via PostNL toegezonden en de lokale Nieuwsbrief en overige post per mail.

Beste leden, geef adreswijzigingen, i.v.m. de bezorging, per mail of telefoon op tijd door aan de ledenadministratie of via ons contactformulier.

Wanneer meerdere leden op één adres wonen, krijgt dat adres maar één exemplaar van ‘Magazine’, en lokale KBO-post bezorgd.

Voorbereiding bezorgen:
Voordat de bezorgers het aantal Magazines/Nieuwsbrieven ophalen, maakt de ‘coördinator bezorgers’ de rayonlijsten per bezorger klaar, daarna doen enkele vrijwilligers de Nieuwsbrieven, reclamefolders en incidentele stukken in het Magazine en dragen zorg dat de juiste aantallen m.b.v. een sorteer -en bezorglijst voor ieder rayon gereed worden gelegd.

Bezorgers:
Nadat de voorbereiding heeft plaatsgevonden is het de beurt aan de bezorgers. Zij bezorgen 11x per jaar, onder alle weersomstandigheden, alle KBO-post bij de leden thuis. De groep ‘bezorgers’  kan altijd extra handjes gebruiken. Tijdsduur afhankelijk van je manier van bezorgen te voet, per fiets of auto: 1-3 uur per bezorging en 11x per jaar.

Bezorgers halen voor hun rayon de bezorgpost op in het pand van:
UIT & THUIS – Mgr. Driessenstraat 73 – Roermond – 10.00-12.00 uur.

Bezorgklachten:
Wanneer de bezorger niet is geweest of er zijn klachten over de bezorging, neem contact op met de ‘coördinator bezorgers’ dhr. Jos Derckx; telefoon: 0475327007 of stuur een mail naar kbopenn@gmail.com. Uw klacht zal z.s.m. naar tevredenheid worden opgelost.

Bezorgdagen in 2023:
Onze Nieuwsbrief, post en het Magazine wordt bezorgd in 2023  op: 30 jan – 6 mrt – 3 april – 1 mei – 30 mei – 3 jul – 4 sept – 2 okt – 30 okt – 4 dec – 27 dec