Nieuwsbrief 2022-3

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: Deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen opgemaakt. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. De bezorgdatum van de eerstvolgende Nieuwsbrief 4 is 2 mei 2022. Berichten kunnen tot uiterlijk  24 april 2022 worden aangeboden. Op de website www.kboroermond.nl leest u méér nieuws én de Nieuwsbrief in een groter lettertype!

___________________________________________________________________________________

Agenda activiteiten/evenementen 2022:

2022: ‘de Huiskamer 14/4; 12/5; 9/6; 14/7; 11/8; 8/9; 13/10; 10/11; 15/12. Wandelen 19/4 en 19/5. Risk Factory 23/3 verplaatst naar oktober 2022; datum volgt! Lentefeest 8/4. Inspiratietour: 14/4. Vrijwilligersmiddag 11/5. Kerstbuffet: 16/12. Meer informatie over de bovengenoemde agenda vindt u terug in een van de komende Nieuwsbrieven!

‘de Huiskamer’ algemeen: het bestuur heeft besloten om bij alle Huiskamers, uit kostenoverweging versus bezoekersaantallen, alleen nog zaal 2 open te stellen. Is voor een thema een grotere belangstelling, dan zal zaal 1 of een andere extra zaal worden gereserveerd.

Ontmoeting/spel/interactie in ‘de Huiskamer’ 14 april 2022: Zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2: van 13.00 uur tot 17.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten of spelletjes doen. Zaal 1: van 13.15-14.30 uur informatie over ‘samen koken en/of eten’ door dhr. Martin Koelen; extra informatie over ‘samen koken en/of eten’ omdat op 10 maart j.l. dit niet kon doorgaan. Van 15.00-16.30 uur ‘omgaan met dementie in de huiselijke omgeving’ door Dementie vriendelijk Roermond. Aanmelden: verplicht bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres; bij een kleine belangstelling zal de informatie over ‘samen koken en/of eten’ en de training over dementie in zaal 2 plaatsvinden!

Ontmoeting/spel/interactie in ‘de Huiskamer’ 12 mei 2021: Zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2 open van 13.00 uur tot 17.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten of spelletjes doen. Aanmelden: (niet verplicht) bij  dhr. Martin Koelen(0475-331284) amkoelen@ziggo.nl.  

KBO lentewandelingen: wandel mee en ontmoet…19 april 2022 rondje ‘Horn’: langs molens, door bos en door voormalig moerassig land. Parkeren: marktplein/omgeving in Horn. Start: de Abdij – Kerkpad 5 Horn 10.00 uur. Afstand: ± 9 km. Na afloop mogelijkheid tot nuttigen drankje. Volgende wandeling 19 mei; zie Nieuwsbrief 4-2022. Belangrijk: deelname gratis; goede schoenen/sokken; regenkleding; deelname op eigen risico; neem drinken mee; introducee toegestaan; vervoer op eigen gelegenheid. Aanmelden (niet verplicht) per mail o.v.v. naam-telefoonnummer: amkoelen@ziggo.nl. Bij extreem weer wordt de wandeling geannuleerd: aanmelders krijgen een mail of telefoontje.

Lentefeest: u kunt zich nog opgeven voor het Lentefeest tot 31 maart. Deze gezellige middag met warm- en koud buffet zal plaatsvinden op 8 april 2022 in zalencentum Oolderhof, Broekstraat 35, 6049 CJ Herten van 13.00 – 17.00 uur. Wilt u meedoen en/of neemt u iemand mee? Leden betalen € 17,50 en introducees € 25,00. Inschrijven alleen via bankrekeningnummer: zie pagina ‘contact’. Zie ook de eerder bezorgde uitnodiging. Tot ziens op 8 april 2022. Contact: 0475-327007. Bron: bestuur.

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1)Ledenadministratie: wijzigingen op uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl;
2)Bezorging Magazine / Nieuwsbrief / KBO-post: 2/5; 30/5; 4/7; 29/8; 3/10; 31/10; 5/12. Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007.

___________________________________________________________________________________

Inspiratietour KBO-PCOB: zin in een gezellig dagje uit in Roermond met KBO-PCOB, inclusief koffie-thee-lunch? Meldt u dan aan voor de inspiratietour op 14 april a.s. van 10.00-16.00 uur in het Forum (Elmpterweg) Roermond. U kunt kiezen voor ochtend (lezingen); middag (workshops) of de hele dag! Aanmelden: 030-3400655 (ma-di-woe-do) van 10.00-13.00 uur of via de website van KBO-PCOB. Toegang: alle senioren; neem dus gerust iemand mee!

___________________________________________________________________________________

Wist U ?
1) dat KBO-PCOB weer vele voordelen heeft? Kijk op de website KBO-PCOB voor de link naar het voordeel. Deze maand ‘ontspannen online leren’: veel taal- en computercursussen tegen spotprijzen.
2) dat Vera van Brakel u deze keer verrast met Marjan Berk? De gast is 90 jaar en nog steeds actief als schrijver van boeken en columns, want ‘met schrijven vult ze de leegte’. Kijk op de website van KBO-PCOB; zoek ‘Vera Verrast’ en klik op ‘vlog 17’.
3) dat van 29/9 t/m 6/10 de landelijke week tegen eenzaamheid is en op 7/10 de nationale dag van de ouderen? Heeft u een leuk idee voor deze dagen? Laat het weten aan de voorzitter dhr. Jos Derckx: 0475-327007 of kbopenn@gmail.com.
4) dat op de website van BeterOud een goed artikel staat over ‘verklein de kans op dementie. Lees de campagne: we zijn zelf het medicijn!
5) dat u in ‘de Luistermap’ mooie verhalen voor en over ouderen gratis kunt beluisteren? De Luistermap is een initiatief van UP-organisatie en is gratis! Google: https://upinnederland.nl en daarna onderaan de tekst op www.deluistermap.nl  en u kunt direct beginnen met luisteren. Doen!
6) dat u d.t.v. KBO Limburg een belastinginvuller kunt krijgen voor uw belastingaangifte 2021 en eventueel zorg- en/of huurtoeslag? Bel 0475-381740.
7) dat de Regering voor inkomens rond het minimum inkomen het bedrag van de energiecompensatie van € 200 heeft verhoogd naar € 800? In de vorige nieuwsbrief is hier al aandacht aan gegeven!!! Informatie hoe dit bedrag te ontvangen wordt eind maart/begin april verstrekt. Mensen in de bijstand en zij die uitbetaald krijgen via het UWV krijgen automatisch bericht. Alle anderen dienen zelf contact op te nemen met de gemeente Roermond: 0475-359999. De KBO-ouderenadviseur heeft de wethouder sociale zaken verzocht om de uitvoerende regeling in een huis-aan-huis brochure bekend te maken, zodat niemand achter het net vist! Laat het NIET liggen…ook in twijfelgevallen contact met de gemeente opnemen!!!
8) dat u op 4 april a.s. om 19.30 uur in het Alzheimer Café een gratis lezing kunt volgen over ‘de meerwaarde van dagbesteding en opvang bij dementie’. Locatie: Knevelsgraafstraat 21 Roermond (vlakbij station).

Vroegsignalering: wat is ‘vroegsignalering’ precies? En op welke manier kun je vroeg signaleren dat je als oudere hulp nodig hebt? Bij het ouder worden kan de gezondheid en het welzijn van mensen afnemen en daarmee de kwetsbaarheid toenemen. Mogelijk gevolg hiervan is verminderde zelfredzaamheid en toenemende zorgafhankelijkheid. Daarom is het van belang om vrij tijdig de signalen hiervan op te pakken. Met vroegsignalering kan er preventief en in een vroeg stadium zorg en ondersteuning geboden worden aan kwetsbare ouderen. Sommige ouderen blijven tot op hoge leeftijd fit en vitaal, anderen krijgen te maken met beperkingen: lichamelijk, geestelijk, sociaal en vaak een mix daarvan. Dankzij passende activiteiten en maatregelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, kunnen ze vaak toch nog lang zelfstandig blijven wonen. Het is dan wel zaak die beginnende beperkingen tijdig te signaleren. Oplettende sleutelfiguren in de wijk kunnen daarbij een doorslaggevende rol spelen: van huismeester tot wijkverpleegkundige, van sociaal wijkteam tot vrijwilliger en van huisarts tot ouderenadviseur; maar ook kinderen, buren, familie en vrienden kunnen signaleren. Wanneer een probleem is vastgesteld bij een kwetsbare oudere, wordt samen met deze oudere gezocht naar ondersteuning die erger kan voorkomen. Essentieel daarbij is dat goed wordt gekeken naar wat de oudere zelf wil, dat de ondersteuning is gericht op de wensen en behoefte van de oudere zelf en dat niet alleen gekeken wordt naar wat niet meer kan, maar vooral naar wat de oudere nog wél kan! Waar kunt u terecht bij vroeg-
signalering? Allereerst is het belangrijk dat het bespreekbaar wordt gemaakt met de kwetsbare oudere. Daarna kan bijvoorbeeld in Roermond contact worden opgenomen met o.a. de huisarts, het nieuwe ‘Kennisloket Blijvende Zorg’ op 088-1311657 of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket. Maar ook bij de nieuwe organisatie VIJF in Roermond (bereikbaar via gemeente 0475-359999) of een cliëntondersteuner WLZ van bijvoorbeeld MEE of bij de KBO ouderenadviseur kunt u informatie krijgen over dit onderwerp. Bron: Movisie – aanvullingen KBO ouderenadviseur.

Ertoe doen en meedoen: Zingeving is voor elke leeftijd van belang en als je ouder wordt komt deze kwestie soms nog prominenter naar voren. In het programma ‘Samen Ouder Worden’ gaat het over hoe je invulling geeft aan zingeving. Een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen: Wat wil je doen als je met pensioen gaat of als je al met pensioen bent. We denken vaak wel na over de financiële situatie, maar minder over het netwerk wat overblijft en met wie je het leven samen kleur geeft. In de serie Sociaal Pensioen vertellen ouderen in videoportretten hoe zij zin en kleur geven aan het leven. Kijk op www.beteroud.nl en klik op nieuwsbrieven/2022; in de nieuwsbrief van 9 maart 2022 kunt u de video’s bekijken. De moeite waard. Bron: BeterOud.

Leven met verlies: op donderdag 7 april 2022 start de eerste bijeenkomst van 4 sessies over ‘Leven met Verlies’. Tijdstip: 10.00-12.00 uur in ’t Paradies in Roermond. Kosten: vrije gave! Aanmelden verplicht: email naar jvandenheuvel@apgen.nl of rvallinga@apgen.nl; bellen kan ook: 06-21802806 of 06-40529470. Andere data zijn: 14-21-28 april 2022 telkens van 10.00-12.00 uur in ‘t Paradies.

Online workshop digitale (weerbaarheid) veiligheid: ouderen zijn steeds vaker het slachtoffer van digitale oplichting. KBO-PCOB organiseert voor u op 7 april 2022 van 10.30-11.30 uur een digitale workshop over dit onderwerp. Aanmelden: tot 4 april 2022 via de website van KBO-PCOB. Informatie over deze workshop: 030-3400600. Na de aanmelding krijgt u een link om deze sessie via TEAMS (app downloaden) te volgen. Advies: doen!

Bedankt: ‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten en Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt, voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond;
‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘Dé Maaltijdservice’ Roermond.

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!