Nieuwsbrief 2023-3

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     NL 65 RABO 0136 9790 84                                Jaargang 2023                          www.kboroermond.nl of  op facebook      Afdeling KBO Roermond 

                                                                                                           

Algemeen: Deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen opgemaakt. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. Dit is de 3e nieuwsbrief in 2023. De bezorgdatum van de eerstvolgende Nieuwsbrief 4 is 1 mei 2023. Berichten kunnen tot uiterlijk  24 april 2023 worden aangeboden.

Op de website www.kboroermond.nl leest u méér nieuws én de Nieuwsbrief in een groter lettertype

______________________________________________________________________________________________

Oproep voorzitter: het bestuur van de vereniging blijft een kwetsbare zaak zolang dit door één persoon (dhr. Jos Derckx) wordt gedaan! Er wordt dan ook opnieuw een beroep gedaan op alle jongere seniorleden om enkele uren mee te doen als bestuurslid in onze vereniging. Meld je bij interesse bij dhr. Jos Derckx vóór de ALV op 21 april a.s.. 

______________________________________________________________________________________________ 

Agenda KBO activiteiten/evenementen 2023:  

2023: 21/4 Algemene Ledenvergadering (13.00-17.00 uur in de Donderie); iedereen heeft uitnodiging en vergaderstukken ontvangen. 15/12 Kerstbuffet (info volgt).
Wandelen: 20/4, 16/5 en 15/6 (info volgt). 

KBO Roermond – Ouderenvereniging Donderberg 55+ activiteiten: 1)…Paasstukjes maken op 5 april 2023 om 14.00 uur, deelname € 7.50. 2)…Paasbrunch: 19 april 2023 om 11.00 uur bij Plantage Blankwater in Boukoul. Aanmelding alleen door betaling op bovengenoemde bankrekening van € 14.00 per persoon kan tot 15 april a.s.. Toch nog belangstelling: bel dhr. Jos Derckx voor informatie op 0475-327007. 3)…14/6 Boottocht – vertrek 12.00 uur vanuit Maasbracht (info volgt). 13/9 Bustocht naar Den Bosch (info volgt). 4)…6/10 Dag van de ouderen (info volgt).

KBO Lentewandelingen’: wandel mee en ontmoet…op 20 april  2023 ‘Rondje Meinweg’: start/parkeren: 10.00 uur vanaf bezoekerscentrum ‘de Boshut’ aan de Meinweg 2 Herkenbosch; afstand: ca. 7 km (de afstand is voor  deelnemers ook in te korten tot 5 km); na afloop mogelijkheid tot nuttigen drankje en/of lunchen, op eigen kosten. Op  16 mei 2023 ‘Rondje Melick’: start/parkeren: 10.00 uur vanaf Prins Bernard molen in de Waterschei te Melick; afstand: ca. 7 km (de afstand is voor  deelnemers ook in te korten tot 5 km); na afloop mogelijkheid tot nuttigen drankje en/of lunchen, op eigen kosten. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief. Belangrijk: deelname gratis; goede schoenen/sokken; regenkleding; deelname op eigen risico; neem voldoende drinken mee; vervoer op eigen gelegenheid. De korte wandeling is voor gewoon wandelen en de langere wandeling is voor doorstappers!

Extra informatie over KBO-wandelen: aanmelden niet nodig. Alle wandelingen die in de Nieuwbrief staan gaan in principe door! Bij extreme weersvoorspellingen (warmte, hevige regenval, onweer) kan een wandeling worden geannuleerd of in starttijd aangepast; het is daarom raadzaam om daags voor aanvang van de wandeling op de website www.kboroermond.nl (link naar ‘menu programma’) te kijken of te bellen met 0475-331284 of de wandeling doorgaat. De organisatie is niet verantwoordelijk dat u bij annulering of aangepaste tijden niet op de hoogte was!  

Entreegelden bij activiteiten: de kleinere activiteiten zijn gratis voor leden en voor de introducee die een lid meeneemt. Bij grotere activiteiten zal voor leden en introducees/niet-leden een hogere en afwijkende bijdrage worden gevraagd; dit laatste staat altijd in de uitnodiging! 

______________________________________________________________________________________________  

Bestuursinformatie: 1)Ledenadministratie: wijzigingen van uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl. 2) Bezorging Magazine / Nieuwsbrief / KBO-post 2023: 1/5, 30/5, 3/7, 4/9, 2/10, 30/10, 4/12, 27/12.  Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475327007. 3)…dhr. Ger Geurtjens is gestopt met het bijhouden van de website KBO-Roermond. Wie interesse heeft om die plek in te nemen kan contact opnemen met de voorzitter dhr. Jos Derckx: 0475-327007. 4)…Vrijwilligers bedankt!. Het bestuur heeft besloten om voor elke vrijwilliger een tegoedbon van € 15 uit te reiken tijdens de komende ALV, dit als dank voor de inzet. Daar in de afgelopen jaren is gebleken dat er steeds weer vrijwilligers niet aanwezig waren bij de aangeboden brunch is weer voor deze optie gekozen. Voorzitter dhr. Jos Derckx.

Wist U?1) …dat u elke donderdag van 12.30 tot 14.30 uur in de Bibliotheek (Neerstraat Roermond) terecht kunt bij het gratis ‘digitale overheid spreekuur’ m.b.t. vragen over: belastingen, toeslagen, rijbewijs verlengen, AOW aanvragen, etc.. Kunt u op donderdagen niet? Maak dan een afspraak op 0475-519000. 2)…dat KBO Roermond een nieuwe sponsor heeft en € 250,– heeft gekregen van autobedrijf ‘A2 Automobielen’ – Elmpterweg 29 Maasniel (Roermond). Op vertoon van de ledenpas is bij onderhoud of aankoop een speciale prijs mogelijk, afhankelijk van de werkzaamheden. Zie ook website. 3)…dat als u vragen heeft over de energietoeslag 2023, dhr. Han Cuijpers (sociaal boekhouder van de gemeente Roermond) op 06-21329253 kunt bellen of mailen naar hancuijpers@roermond.nl. 4)…dat u uw inkomstenbelasting kunt laten invullen door de belastinginvuller-KBO? Bel KBO Limburg voor een afspraak met een belastinginvuller: 0475-381740. Kosten € 15. Heeft u interesse om zelf belastinginvuller te worden bij KBO Limburg? Neem dan contact op met KBO Limburg: 0475-381740. 

_____________________________________________________________________________________

55+Café Herten: in Herten is op 20 januari jl het 55+Café geopend. Openingstijd: 14.00-16.30 uur; iedere vrijdagmiddag. Locatie: wijkaccommodatie Herteheym – Putkamp 6a Herten. Rondom het 55+Café worden ook activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, presentaties, cursussen, wekelijkse digitale hulp. Het 55+Café maakt deel uit van het project ‘verbinden in Herten’, waar 16 Hertense organisaties, instellingen, ondernemers, verenigingen, bewoners en Stichtingen een netwerk hebben opgericht om elkaar te informeren en daar waar nodig (mogelijk) samen te werken om het welzijn in de wijk Herten te verbeteren. De entree in het 55+Café is gratis. Bewoners van buiten Herten zijn ook welkom!    

Gedicht en/of overpeinzing: Tip die je leven mooier kan maken: ‘Probeer elke dag minstens 3 mensen te laten glimlachen…’. Ingezonden door KBO-lid.

Meldpunt ‘zorgwekkend gedrag’: een melder kan met een deskundige praten over wat hij/zij heeft meegemaakt met een persoon; enkele voorbeelden: een buurman is in de war; een familielid heeft schulden; de overbuurman loopt in de winter op blote voeten voor het huis, etc.. Een melding is vaak het begin van een hulptraject. Bel: 0800-1205.

Gratis energie advies: vanaf nu kunnen inwoners van gemeente Roermond terecht bij een energieadviseur voor gratis advies over energiezuiniger maken van de woning. De adviseur is te vinden bij Bibliorura (Neerstraat 11-13 Roermond) en Duurzaamheidscentrum ‘de groene Transformator (Bredeweg 10 Roermond – in de ‘Weerstand’). Binnenlopen of afspraak? 

  • Dinsdag: Bibliotheek Bibliorura 12.00-16.00 uur.
  • Woensdag: de groene Transformator: 10.00-13.00 uur (op afspraak: 09.00-10.00 uur).
  • Vrijdag: de groene Transformator: 13.00-16.00 uur (op afspraak 12.00-13.00 uur).

Contact: gemeente Roermond 0475-359999 of de Groene Transformator 0475-250000. Huurt u een woning van een organisatie in de stad en wilt u advies aan huis? Neem dan contact op met de verhuurder!

Individuele bijzondere bijstand voor energie: de kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Hierdoor zijn veel inwoners honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk heeft een aantal maatregelen genomen om inwoners te helpen met het betalen van de energierekening. Ondanks deze maatregelen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Daarom ondersteunt de gemeente Roermond tijdelijk inwoners met gestegen energiekosten waarbij er sprake is van financiële problemen. We doen dit met Individuele Bijzondere Bijstand voor energie. Bij de berekening van de bijdrage kijken we naar de kosten, geven besparingsadviezen en door de ‘gemeente-Klusbus’ worden kleine woning-energie-aanpassingen direct uitgevoerd”. Voor wie? Inwoners met gestegen energiekosten en een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Welke bijstandsnorm voor u geldt ligt aan uw woonsituatie. Vragen en/of aanmelden?  Bel 0475-359999 en laat u doorverbinden naar het Cluster Sociale Zaken.  

Informatieavond ‘Het einde nabij’: Monuta Roermond organiseert samen met Groepspraktijk ’t Raadhuis Maasniel, De Zorggroep Hospice De Ark en Van Hecke Houben Notarissen Roermond, een gezamenlijke informatieavond ‘Het einde nabij’. Deze vindt plaats op maandag 17 april 2023 vanaf 19.00 uur in Zalencentrum “De Donderie”, Donderbergweg 47, 6043 JA Roermond. De lezing is op maandag 17 april a.s. van 19.00 tot 21.30 uur in Zalencentrum “De Donderie”, Donderbergweg 47, 6043 JA Roermond. Deelname is geheel kosteloos. Belangstellenden kunnen zich tot en met donderdag 13 april a.s opgeven via roermond@monuta.nl of via het telefoonnummer 0475-468150. Graag aangeven met hoeveel personen u wilt komen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, organiseert Monuta een extra informatieavond. Hierover krijgen deelnemers bericht. Sprekers: huisarts B. van der Heyden van Groepspraktijk ’t Raadhuis Maasniel zal tijdens deze gezamenlijke informatieavond uitleg geven over het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie; mw. Kessels-Hendrix (teamleider van hospice de Ark) vertelt over de zorgverlening in Hospice de Ark; uitvaartverzorger Paul Beurskens gaat nader in op de huidige mogelijkheden bij een uitvaart, vertelt waarom het essentieel is om vóór het overlijden al een aantal dingen te weten en geeft praktische tips en deelt met de bezoekers fabels en feiten; mw. Kerkhofs, notaris bij Van Hecke Houben Notarissen, informeert over het erfrecht en de afwikkeling van nalatenschappen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Beurskens: 06-209 78 291 of pbeurskens@monuta.nl. Een informatieavond die de moeite waard is om te bezoeken.

Bedankt: ‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten, Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt, ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘A2 Automobielen’ uit Maasniel. 

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk!Steun ons seniorenwerk