Foto’s

Leden: foto’s van activiteiten of bijeenkomsten dienen door de leden digitaal te worden aangeboden bij de secretaris met vermelding van: naam afzender, datum, soort activiteit of bijeenkomst en herkenbare personen op de foto hebben geen bezwaar tegen plaatsing foto’s op website. De secretaris stuurt de mail/foto’s door naar de ‘Commissie website’.

Bestuur: foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld, worden alleen geplaatst indien vóór aanvang van een bijeenkomst of activiteit, door een bestuurslid mondeling aan alle aanwezigen is gevraagd/medegedeeld: ‘Er worden foto’s gemaakt voor plaatsing op de website. Wie heeft bezwaar tegen plaatsing?’ Bij bezwaar tegen foto’s worden de personen die bezwaar hebben niet gefotografeerd. Indien een meerderheid bezwaar heeft, worden geen foto’s van de bijeenkomst of activiteit geplaatst. N.B. Voor leden die foto’s maken en in willen sturen voor plaatsing op website, geldt bovenstaande regel: leden.

Indien leden achteraf toch vinden dat hun foto niet op de website moet staan, dienen ze dit met een email kenbaar te maken aan de secretaris of door het invullen en versturen van het contactformulier.

Per lid kunnen 5 foto’s worden aangeboden. De ‘Commissie website’ houdt zich het recht voor om foto’s wel of niet te plaatsen; dit is afhankelijk van het aanbod en of de procedure goed is gevolgd.

Foto’s blijven minimaal 1 jaar op de website staan. Daarna is blijvende plaatsing afhankelijk van ruimte op de website en actualiteit.