Programma

Algemeen:

 • Bijna alle activiteiten/evenementen die KBO Roermond organiseert vinden plaats in zalencentrum ‘De Donderie’ – Donderbergweg 47 – 6043 JA Roermond. Telefoon: 0475336712.
 • Het zalencentrum ‘De Donderie’ is bereikbaar met openbaar vervoer (stadsdienst) en in de directe omgeving is (ruim voldoende) parkeergelegenheid. Activiteiten/evenementen die op een andere locatie plaatsvinden worden via de Nieuwsbrief tijdig bekend gemaakt. Het bestuur is bevoegd om naar de ledenpas te vragen bij binnenkomst van een activiteit/evenement; neem de ledenpas daarom mee bij een activiteit/evenement.
 • Het ‘jaarprogramma activiteiten/evenementen’ is opgenomen in de Nieuwsbrief van de  KBO Roermond en staat vermeld onder de agenda van activiteiten/evenementen.
 • De beschrijving van een activiteit/evenement m.b.t.: inhoud, wel/niet aanmelden, wel/geen kosten, locatie, introducees, tijdstip, etc. wordt altijd in de Nieuwsbrief opgenomen.

Kosten van een activiteit/evenement:

 • De activiteiten/evenementen zijn voor leden van de KBO Roermond bijna altijd gratis of er wordt een ‘kleine eigen bijdrage’ gevraagd. Dit staat altijd in de Nieuwsbrief.
 • Voor enkele activiteiten/evenementen wordt een ‘grotere eigen bijdrage’ gevraagd; te denken valt aan deelname aan een georganiseerde busreis of bootreis, kerstbuffet, museumbezoek of excursie. Dit staat altijd in de Nieuwsbrief.
 • Partners van leden van KBO Roermond, die geen lid zijn en introducees, zijn voor deelname aan activiteiten/evenementen, mits anders bepaald in de Nieuwsbrief, een bijdrage verschuldigd. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld door het bestuur en bekend gemaakt in de Nieuwsbrief.

Volgorde van deelname/inschrijving aan een activiteit/evenement met ‘grotere eigen bijdrage’:

 • KBO leden hebben voorrang boven partners van leden (woonachtig op hetzelfde huisadres) die geen lid zijn, mits ze op tijd hebben ingeschreven/betaald.
  De volgorde van deelneming gaat eerst op datum betaling en dan op datum inschrijving (inschrijfformulier of mail); lees de beschrijving in de Nieuwsbrief goed door.
  N.B. Elke inschrijving is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de KBO Roermond staat.
 • Indien een activiteit/evenement is volgeboekt worden de extra belangstellenden (KBO leden, partners en introducees) op een wachtlijst geplaatst. Wanneer plaatsen vrijkomen door afmelding, worden eerst de KBO leden en daarna bij nog openstaande plaatsen voor partners en introducees de resterende plaatsen ter beschikking gesteld.
  Vóór aanvang van de activiteit/evenement dient het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de KBO Roermond te staan.

Restitutie bij annulering van deelname aan een activiteit/evenement met ‘grotere eigen bijdrage’:

 • Annuleren van een activiteit/evenement kan door KBO Roermond alleen schriftelijk of per mail worden gedaan. Per activiteit/evenement staat dit ook in de Nieuwsbrief.
 • Indien door het bestuur contractueel afspraken zijn gemaakt over annuleren met externe partijen, worden de gemaakte kosten en € 1,00 administratiekosten per persoon in mindering gebracht op de eigen bijdrage en wordt het resterende bedrag teruggestort.
 • Indien de vrijgekomen plek wordt ingenomen door een andere persoon of andere personen, wordt alleen € 1,00 administratiekosten per persoon in mindering gebracht.
 • Deelnemers die bij aanvang van bijvoorbeeld een busreis, bootreis of excursie te laat arriveren en daardoor niet meer deel kunnen nemen, krijgen geen restitutie.
 • Let op: indien een activiteit/evenement door het afdelingsbestuur wordt geannuleerd, bijvoorbeeld door te weinig inschrijvingen, wordt het inschrijfgeld volledig teruggestort.

Aansprakelijkheid:

Het bestuur erkent geen aansprakelijkheid bij verlies en/of schade aan persoonlijke eigendommen bij deelname aan activiteiten/evenementen. Uitzondering is een activiteit, waarvoor een collectieve reisverzekering is afgesloten; dit laatste wordt altijd in de Nieuwsbrief aangegeven.

Eigen idee?

Leden die een eigen voorstel hebben over een te organiseren activiteit/evenement kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden of het ‘contactformulier’ invullen en versturen.

‘De Donderie’: voldoende parkeerplaatsen voor auto en fiets, de bus stopt voor de deur.