Nieuwsbrief 2022-9

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: Deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen opgemaakt. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. De bezorgdatum van de eerstvolgende Nieuwsbrief 10 is 5 december 2022; dit is tevens de laatste nieuwsbrief in 2022. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt eind januari/begin februari 2023. Berichten kunnen tot uiterlijk 22 november 2022 worden aangeboden. Op de website www.kboroermond.nl leest u méér nieuws én de Nieuwsbrief in een groter lettertype!

___________________________________________________________________________________

Agenda activiteiten/evenementen 2022-2023:
2022: ‘de Huiskamer’ 10/11; 15/12. Wandelen 22/11; 8/12. Kerstbuffet: 16/12.
2023: 12/1 Nieuwjaarsborrel (13.00-17.00 uur); 16/3 gezellige middag en lezing (13.00-17.00 uur); 21/4 Algemene Ledenvergadering (13.00-17.00 uur). Bijna alle activiteiten voor 2023 zijn weer in ‘de Donderie’; zie info in komende nieuwsbrieven en op website.

Ontmoeting/spel/interactie in ‘de Huiskamer’ 10 november 2022: Zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2: van 13.00 uur tot 15.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten met iemand of met elkaar óf gewoon spelletjes doen. Voorlichting over computercursussen ‘Klik en Tik’ en ‘Digisterker’ (basiscursus voor beginners en in-outs over de digitale wereld van de Overheid van 15.00-16.00 uur door medewerker bibliotheek ‘Bibliorura’ uit de Neerstraat Roermond. Op deze middag kunt u zich ook aanmelden voor een van de cursussen, die in 6-tallen gratis wordt gegeven bij ‘Biblorura’ in de Neerstraat; inclusief laptop tijdens cursusuren. Aanmelden: verplicht op 0475-331284. Entree: leden € 2,– en niet leden: 3,–; inclusief koffie/thee. Let op: bij 10 of meer aanmeldingen gaat deze presentatie door; bij minder dan 10 personen volgt annuleren en de aanmelders worden altijd gebeld. Let op: tot op heden 1 aanmelding!!!

Ontmoeting/spel/interactie in ‘de Huiskamer’ 15 december 2022: Zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2: van 13.00 uur tot 15.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten met iemand of met elkaar óf gewoon spelletjes doen. Van 15.00-17.00 uur een interessante interactieve lezing over ‘met zin en moed ouder worden’ door dhr. Martien van Duijnhoven uit Mierlo. Deze lezing is al een aantal keren met succes, aan diverse verenigingen, in het land gegeven. Stukje inhoud lezing: …ieder van ons groeit, als het goed is, in jaren. Ouder worden is echter niet zo vanzelfsprekend; de kwetsbaarheid van leven is groot gebleken bij ziek worden door het corona-virus. Ouder worden en gezond blijven is altijd spanningsvol. In dit spanningsveld zijn er niet alleen de vragen op medisch vlak. Een bredere vraag dient zich bij het ouder worden aan. Het zijn de vragen rond eigen identiteit en leven in deze tijd. Met andere woorden: nadenken over de zin van mijn leven. Onderwerpen in de lezing zijn o.a. zingeving en de betekenis van leven voor mij; senior zijn en veranderend levensverlangen; vertrouwen en moed bij het ouder worden. Na afloop kan een boekje met een samenvatting en gedichten voor 1 € worden gekocht. Aanmelden: verplicht op 0475-331284. Entree: leden € 2,– en niet leden: 3,–; inclusief koffie/thee. Let op: tot op heden géén aanmeldingen!!!

KBO ‘herfst- en winterwandelingen’: wandel mee en ontmoet…22 november 2022 ‘tussen Swalmen en grens’. Start/parkeren: 10.00 uur vanaf Herberg ‘de Bos’ (Bosstraat 115 Swalmen). Afstand: ± 8.5 km. Na afloop mogelijkheid tot nuttigen drankje en/of lunchen op eigen kosten.
Volgende wandelingen 8 december 2022; meer informatie in de volgende nieuwsbrief en/of op de website van ‘Uittipslimburg’. Belangrijk: deelname gratis; goede schoenen/sokken; regenkleding; deelname op eigen risico; neem voldoende drinken mee; vervoer op eigen gelegenheid. Deze wandeling is geschikt voor doorstappers!
We doen op dezelfde datum ook een kleinere wandeling, met hetzelfde startpunt en starttijd, maar met een afstand van maximaal 5 km. Deze wandeling is geschikt voor gewoon wandelen. De rest van de tekst hierboven is hier ook op van toepassing. Groepje deelnemers krijgt route knooppunten mee!

Extra informatie over KBO-wandelen: aanmelden niet nodig. Alle wandelingen die in de Nieuwbrief staan gaan in principe door! Bij extreme weersvoorspellingen (warmte, hevige regenval, onweer) kan een wandeling worden geannuleerd of in starttijd aangepast; het is daarom raadzaam om daags voor aanvang van de wandeling op de website www.kboroermond.nl (link naar ‘menu programma’) te kijken of te bellen met 0475-331284 of de wandeling doorgaat. De organisatie is niet verantwoordelijk dat u bij annulering of aangepaste tijden niet op de hoogte was!

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1)Ledenadministratie: wijzigingen van uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl.
2)Bezorging Magazine / Nieuwsbrief / KBO-post: 31/10; 5/12. Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007.
3)…Ledenwerfactie: het ledenaantal loopt terug en dat is jammer en helaas niet altijd te voorkomen. Als lid kunt u ook KBO promoten! Voor ieder nieuw aangemeld lid krijgt u € 5,00 retour van het bestuur. Op het aanmeldformulier van het nieuwe lid, dient tevens de naam en lidmaatschapsnummer van de aanmelder te staan; het geld wordt overgemaakt als de contributie door het/de nieuwe lid/leden is/zijn betaald.
4)…Dhr. Martin Koelen stopt op 31 december 2022 met het organiseren van activiteiten. De Nieuwsbrief, KBO ouderenadviseur en meehelpen wandelingen uitzetten blijft hij wel doen. KBO Roermond is voor het nieuwe jaar op zoek naar één of meerdere vrijwilligers die mee willen helpen activiteiten te organiseren. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter dhr. Jos Derckx: 0475-327007.

___________________________________________________________________________________

Wist U?
1)…dat u elke donderdag van 12.30 tot 14.30 uur in de Bibliotheek (Neerstraat Roermond) terecht kunt bij het gratis ‘digitale overheid spreekuur’ m.b.t. vragen over: belastingen, toeslagen, rijbewijs verlengen, AOW aanvragen, etc.. Kunt u op donderdagen niet? Maak dan een afspraak op 0475-519000.
2)…dat de nieuwe zorg- en welzijnsorganisatie in Roermond, ‘VIJF’, bereikbaar is via 0475-384639 (alleen tijdens kantooruren: 09.00-16.30 uur) of via email info@vijf.nu; voor zorg en welzijn bij u in de buurt/wijk (o.a. voor uw WMO aanvragen) kunt u deze contactgegevens gebruiken.
3)…dat op de website van de GGD en de Rijksoverheid weer informatie staat over nieuwe Corona-boosterprikken?
4)…dat u tegemoetkoming chronisch zieken kunt aanvragen? Tegemoetkoming: 200 euro per jaar; aan te vragen bij de gemeente Roermond. Voorwaarden: woont in de gemeente Roermond; chronisch ziek of heeft een beperking; maakt extra kosten door ziekte of beperking; deze kosten worden niet op een andere manier vergoed; inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm (inkomen is lager dan € 28.852 bruto per jaar voor gehuwde en samenwonende en € 21.438 bruto per jaar voor alleenstaande. U vraagt 1x per jaar deze toeslag aan. Vragen? Neem contact op met ‘VIJF’ of met sociaal boekhouder gemeente Roermond: 06-21329253 of mail naar hancuijpers@roermond.nl.
5)…dat u de energietoeslag 2022 nog steeds kunt aanvragen! Kijk op de website van de gemeente Roermond of vraag een formulier aan via 0475-359999. Alleenstaande (ouder), pensioengerechtigd: € 1.470,80 netto; gehuwden, pensioengerechtigd: € 1.992,43 netto. In dit inkomen is ook het vakantiegeld meegerekend (vaak 8%), het netto maandinkomen zal dus iets lager zijn. Voor het aanvragen van de energietoeslag telt uw vermogen niet mee. Let op: de gemeente berekent zelf het vakantiegeld op uw ingevulde bedragen.
6)…dat tijdens de dag van ouderen op 8 oktober jl. in ‘de Donderie’ een demonstratie ‘Line Dance’ is geweest? ‘U kunt zich nog aansluiten bij een van de (beginners) cursussen: 06-18972982 of Helma.kleinen@home.nl.
7)…dat u op 7 november in ‘de Graasj’ een lezing kunt bijwonen met als thema ‘Mijn eigen verhaal over dementie’; iemand vertelt over zijn eigen dementie en de mantelzorger (naaste) hoe hij/zij dit beleeft. Entree vrij, inclusief koffie/thee; een vrije gift is wenselijk.
8)… dat KBO Roermond op 12 oktober jl naar de Risk Factory in Venlo is geweest? Om 12 uur met de bus naar Venlo; daar aangekomen: eerst een korte toespraak, vervolgens uitleg over Risk Factory en daarna in 3 groepen langs de diverse aandachtspunten als o.a. verkeersveiligheid, brandveiligheid en internetveiligheid. In elke ruimte een uitgebreide aanvulling van informatie, praktijkoefeningen en belevingen. In de pauze getrakteerd op koffie en cake. Na afloop werd iedereen weer in de bus naar huis gebracht en een wijze les rijker. De deelnemers hebben genoten.
9)… dat de acceptgirokaart m.i.v. 1 juni 2023 verdwijnt als betaalmiddel? Dit betekent dat u vanaf dat moment alleen nog betalingen kunt doen via automatische incasso, overmaken via internetbankieren of betaling via een overschrijvingsformulier van de bank. KBO-PCOB houdt u op de hoogte van mogelijke andere alternatieven. Bron: KBO-PCOB.
10)…dat de dag van de ouderen een succes is geweest? Creatieve kramen, promotie, een ‘preuvenemint’, presentatie ‘Huis van Morgen’ en een presentatie/uittesten van 3-wielers door HUKA uit Oldenzaal; dit alles met koffie/thee en vlaai en gezellige live-achtergrondmuziek. Dank aan de vrijwilligsters, de ‘3 M’s’, die de horeca verzorgden.
11)…dat de actie Rabo Clubsupport € 143,33 heeft opgebracht? Heel hartelijk aan de 20 stemmers op KBO Roermond!

Samenvatting enquête activiteiten september 2022: aantal uitgereikte formulieren:177; aantal ontvangen reacties: 17 ofwel 10%. Meerderheid geeft aan dat: de Huiskamer NIET de gewenste ontspanningsvorm is; de lezingen WEL bezocht zullen worden; de eigen bijdrage van € 2,00 geen probleem is waar vrije toegang tot de lezing is; wandelen wordt WEL op prijs gesteld doch de groep zal niet groot worden en ook is er de wens naar kortere afstanden (dat zullen we dit jaar nog testen); de boottocht of busreis wordt WEL op prijs gesteld, ook met hogere bijdrage; een Kerstbuffet WEL op prijs wordt gesteld, ook met hogere bijdrage; toetreding tot het bestuur door alle invullers wordt afgewezen. Het bestuur zal binnenkort op deze enquête reageren.

Bedankt:‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten en Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt, voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond; ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘Dé Maaltijdservice’ Roermond.

LET OP: bij deze nieuwsbrief wordt ook de jaarnota contributie 2023 bezorgd.