Praktische informatie

Op deze pagina worden informatie en verwijzingen geplaatst die uitsluitend gaan over zorg en welzijn. Is een onderwerp niet duidelijk of zijn er vragen, vul dan het ‘contactformulier’ op deze website in, voorzien van uw naam, telefoonnummer, emailadres, vraag/vragen en stuur het op. Er wordt z.s.m. door de KBO-ouderenadviseur of een bestuurslid contact met u opgenomen.

1. Aanmeldzuilen in Laurentiusziekenhuis-Roermond . Wanneer u het ziekenhuis binnenkomt, ziet u de aanmeldzuilen al staan in de centrale hal. Hier kunt u zich aanmelden door een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) te scannen en uw gegevens te controleren. U krijgt dan een dagticket met de juiste route en een QR-code. vervolgens scant u deze code bij de decentrale zuil op de polikliniek waar u de afspraak heeft en is het aanmelden voltooid. Lukt het niet? Er lopen vrijwilligers rond waar u een beroep op kunt doen. N.B. Bij afspraken voor bloedprikken, de PAAZ en Zorghotel is aanmelden m.b.v. de aanmeldzuil niet nodig.

2. Brengen/halen ‘Laurentiusziekenhuis Roermond’. U kunt als patient op eigen gelegenheid (auto-ov) naar het ziekenhuis komen. Lukt dat niet, dan zijn er een aantal mogelijkheden, zoals: taxipoint, vervoersservice en ziekenvervoer. Taxipoint: m.b.v. een taxipas ziekenvervoer / Omnibuzz kunt u dit thuis regelen of in de centrale hal van het ziekenhuis. Vervoersservice: is voornamelijk bedoeld voor patienten die een onderzoek/behandeling ondergaan, waarbij autorijden niet is toegestaan. Geldt niet voor in bezit zijn van taxipas ziekenvervoer / Omnibuzz. Vragen of plannen? Balie centrale hal ziekenhuis of 0652596306. Ziekenvervoer: uitsluitend met toestemming van zorgverzekeraar d.m.v. taxi ziekenvervoer of rolstoelbus. Kijk voor meer informatie op: www.laurentiusziekenhuisroermond.nl

3. Mantelzorgwaardering. Zorgt u onbetaald voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid? Dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgwaardering van 175 euro per jaar. Kijk ook op: www.roermond.nl/mantelzorg. Aanvragen/indienen aanvraag? Zorgteam van de gemeente Roermond: 0475359999.

4. Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken. Mensen met een chronische ziekte of een beperking hebben vaak extra kosten; voorbeelden zijn: verplicht eigen risico verbruikt, extra beddengoed, extra was kosten, hoge eigen bijdrage medicijnen of hoger energieverbruik. De gemeente Roermond kan een tegemoetkoming verstrekken van 200 euro per jaar aan mensen die meerkosten hebben als gevolg van hun chronische ziekte of beperking. De peildatum is altijd het voorafgaande jaar!
Kijk ook op: www.roermond.nl/tegemoetkoming-chronisch-zieken.
Aanvragen/indienen aanvraag? Zorgteam van de gemeente Roermond: 0475359999.

Let op: vanaf 1 januari 2020 is de tegemoetkoming inkomensafhankelijk!
Korte samenvatting van de nieuwe regeling: getrouwd/samenwonend: 130% van de bijstandsnorm, ongeveer 26.190,00 euro bruto per jaar (1810,00 euro netto per maand) is de gezamenlijke norm; voor alleenstaand/alleenstaande ouder met kind/kinderen jonger dan 18 jaar geldt een bedrag van ongeveer 19.064,00 bruto per jaar (1267,00 netto per maand. Indienen jaarlijks vanaf 1 april. De jaaropgaaf (jaaropgaven) van voorgaande jaar dient/dienen als bijlage te worden toegevoegd. Aanvragen gelden per persoon!

5. Wat is ‘Mijn Laurentius Ziekenhuis? ‘Mijn Laurentius Ziekenhuis’ (mijn.lzr.nl) is uw persoonlijke digitaal portaal. Met Mijn.LZR kunt u: afspraken inzien, medisch dossier raadplegen, aantekeningen bijhouden, actielijst bekijken en gegevens bekijken en eventueel bijhouden. Zo bent u beter voorbereid op uw bezoek aan het ziekenhuis en heeft u uw zorg steeds meer in eigen hand. Inloggen op ‘mijn.lzr.nl’ met DigiD en controle via sms. Bent u in het ziekenhuis? Neem dan de handige handleiding over dit onderwerp mee.

6. WMO-maatschappelijke ondersteuning. Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kan de gemeente Roermond u misschien helpen. Wilt u weten wat de gemeente Roermond u kan bieden? Aanvragen/indienen aanvraag? Zorgteam van de gemeente Roermond: 0475359999 of kijk ook op: www.roermond.nl/wmo of maak een afspraak voor een gesprek met de afdeling Sociale Zaken via telefoonnummer 0475359999. U kunt ook advies vragen aan de KBO-ouderenadviseur; zie hiervoor menu: informatie.
Kosten: ondersteuning van de gemeente Roermond bij WMO voorzieningen zijn maximaal 19,00 euro per 4 weken en worden middels een beschikking vastgelegd.
N.B. Bij een WMO-aanvraag is de gemeente verplicht om u gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner (vergelijkbaar als ouderenadviseur/seniorenadviseur) als aan te bieden; u kunt er wel of geen gebruik van maken.

Enkele veranderingen in de WMO vanaf 1 januari 2020. Kijk hiervoor de Nieuwsbrief van KBO-PCOB op: www.kbo-pcob.nl/nieuws/veranderingen-wmo-2020.

7. Zorgteam Roermond. U kunt bij het Zorgteam terecht als u vragen heeft over: kwaliteit van leven, voor uzelf zorgen, meedoen in de samenleving, gezondheid, wonen, (vrijwilligers)werk, dagbesteding, hulpmiddelen, andere dagelijkse dingen. Kijk ook op: www.roermond.nl/zorgteam of bel met het zorgteam op 0475359121 of 0475359999. Het Zorgteam is vaak de start van een hulpvraag en verdere begeleiding naar WMO (Wet Maatschappelijke Zorg) of WLZ (Wet Langdurige Zorg).