Commissie ‘Attenties’

Algemeen:

Voor bepaalde ‘lief en leed’ zaken, heeft het afdelingsbestuur een commissie ‘Attenties’ in het leven geroepen. De commissie bestaat uit 2 personen en draagt zorg voor het uitvoeren van het protocol ‘Attenties’. De commissieleden kunnen het werk natuurlijk niet alleen! Voor jubileumverjaardagen krijgen ze steun van de ledenadministratie, maar voor veel andere ‘lief en leed’ informatie zijn ze aangewezen op de informatie van leden of hun familie. Informatie over een ‘bijzondere gebeurtenis’ dient te worden  doorgegeven aan een van de bestuursleden, dhr. Jos Derckx, tel. 0475327007 of mail naar kbopenn@gmail.com; deze zorgen voor het informeren naar de commissie ‘Attenties’. Het bestuur van KBO Roermond dient in kennis te zijn gesteld van een ‘gebeurtenis’; dit geldt niet voor het gestelde bij ‘jubileumverjaardagen leden’. ‘Attenties’ worden niet met terugwerkende kracht verstrekt.

Overlijden van leden of partners van leden:

  • Bij het overlijden van leden wordt een condoleancekaart op het huisadres bezorgd.
  • Bij het overlijden van partner van leden wordt een condoleancekaart op het huisadres bezorgd.
  • Buiten het sturen van een condoleancekaart bij overleden leden of partners, neemt de voorzitter of een ander bestuurslid, na enige tijd contact op met de nabestaanden (partner of kinderen) voor een huisbezoek als dat op prijs wordt gesteld.

Jubileumverjaardagen leden:

  • Bij leden die de leeftijd van 80, 85, 90 of 95 jaar bereiken, wordt op het huisadres een verjaardagskaart bezorgd.  
  • Bij leden die de leeftijd van 100 jaar bereiken, wordt op het huisadres een verjaardagskaart en een bloemetje bezorgd. 

Beterschapskaart of algemene kaart voor zieke leden:

  • Bij opname in het ziekenhuis krijgen leden op het huisadres een beterschapskaart bezorgd.
  • Bij opname in een verpleeghuis, verzorgingshuis, revalidatiecentrum of hospice krijgen leden op locatie, 1x per kwartaal, een algemene kaart bezorgd, zolang de opname duurt.
  • Bij langdurige (ernstige) ziekte (vanaf 2 maanden) krijgen leden, 1x per kwartaal, een algemene- of beterschapskaart bezorgd.

Jubileumkaart:

Bij leden die 50-60-65-70 jaar zijn getrouwd, wordt een jubileumkaart en een bloemetje op het huisadres bezorgd. Gelieve dat tijdig aan de commissie te melden.

Kerstkaart en kerststukje:

Bij leden die in een verpleeghuis, verzorgingshuis, revalidatiecentrum of hospice wonen, wordt in de kerstperiode, op locatie, een kerstkaart en een bloemetje, plantje of kerststukje bezorgd.