Nieuwsbrief 2023-4

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

Algemeen: Deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen opgemaakt.
Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief?
Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284.
Dit is alweer nieuwsbrief 4 in 2023. De bezorgdatum van de eerstvolgende Nieuwsbrief 5 is 30 mei 2023. Berichten kunnen tot uiterlijk  22 mei 2023 worden aangeboden. Op de website www.kboroermond.nl leest u méér nieuws én de Nieuwsbrief in een groter lettertype

______________________________________________________________________________________________

Agenda KBO activiteiten/evenementen 2023:  

2023: 15/12 Kerstbuffet (info volgt). Wandelen: 16/5 en 15/6

KBO Roermond – Ouderenvereniging Donderberg 55+ activiteiten:
1)…14/6 Boottocht – vertrek 10.45 uur vanuit Maasbracht (zie informatie volgt in een aparte bijlage).
2)…13/9 Bustocht naar Den Bosch (informatie volgt in een aparte bijlage).
3)…6/10 Dag van de ouderen (informatie volgt in een van de Nieuwsbrieven).

KBO Lentewandelingen’: wandel mee en ontmoet
Op 16 mei 2023 ‘Rondje Melick’: start/parkeren: 10.00 uur vanaf Prins Bernard molen in de Waterschei te Melick; afstand: ca. 7 km (de afstand is voor  deelnemers ook in te korten tot 5 km); na afloop mogelijkheid tot nuttigen drankje en/of lunchen, op eigen kosten. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.
Op 15 juni 2023 ‘Rondje Roermond’: start/parkeren: 10.00 uur vanaf parkeerplaats bij Kasteeltje Hattem; afstand: ca 7 km (de afstand is door de deelnemers ook in te korten tot 5 km); na afloop mogelijkheid tot nuttigen drankje en/of lunchen, op eigen kosten. Meer informatie over andere wandelingen in de volgende nieuwsbrief. Belangrijk: deelname gratis; goede schoenen/sokken; regenkleding; deelname op eigen risico; neem voldoende drinken mee; vervoer op eigen gelegenheid. De korte wandeling is voor gewoon wandelen en de langere wandeling is voor doorstappers!

Extra informatie over KBO-wandelen: aanmelden niet nodig. Alle wandelingen die in de Nieuwbrief staan gaan in principe door! Bij extreme weersvoorspellingen (warmte, hevige regenval, onweer) kan een wandeling worden geannuleerd of in starttijd aangepast; het is daarom raadzaam om daags voor aanvang van de wandeling op de website www.kboroermond.nl (link naar ‘menu programma’) te kijken of te bellen met 0475-331284 of de wandeling doorgaat. De organisatie is niet verantwoordelijk dat u bij annulering of aangepaste tijden niet op de hoogte was!  

Entreegelden bij activiteiten: de kleinere activiteiten zijn gratis voor leden en voor de introducee die een lid meeneemt. Bij grotere activiteiten zal voor leden en introducees/niet-leden een hogere en afwijkende bijdrage worden gevraagd; dit laatste staat altijd in de uitnodiging! 

______________________ 

Bestuursinformatie:
1)Ledenadministratie: wijzigingen van uwtelefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl.
2) Bezorging Magazine / Nieuwsbrief / KBO-post 2023: 30/5, 3/7, 4/9, 2/10, 30/10, 4/12, 27/12.  Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475327007.
3)…Gezocht een vrijwilliger voor het bijhouden van de KBO Roermond website.
Wie interesse heeft om die plek in te nemen kan contact opnemen met de voorzitter dhr. Jos Derckx: 0475-327007.

Wist U?
1) …dat u elke donderdag van 12.30 tot 14.30 uur in de Bibliotheek (Neerstraat Roermond) terecht kunt bij het gratis ‘digitale overheid spreekuur’ m.b.t. vragen over: belastingen, toeslagen, rijbewijs verlengen, AOW aanvragen, etc.. Kunt u op donderdagen niet? Maak dan een afspraak op 0475-519000.
2)…dat KBO Roermond een nieuwe sponsor heeft en € 250,– heeft gekregen van autobedrijf ‘A2 Automobielen’ – Elmpterweg 29 Maasniel (Roermond). Op vertoon van de ledenpas is bij onderhoud of aankoop een speciale prijs mogelijk, afhankelijk van de werkzaamheden. Zie ook website.
3)…dat als u vragen heeft over de energietoeslag 2023, dhr. Han Cuijpers (sociaal boekhouder van de gemeente Roermond) op 06-21329253 kunt bellen of mailen naar hancuijpers@roermond.nl.

______________________

55+Café Herten: in Herten is op 20 januari jl door de wijkwethouder dhr. Dirk Franssen het 55+Café geopend. Openingstijd: 14.00-16.30 uur; iedere vrijdagmiddag. Locatie: wijkaccommodatie Herteheym – Putkamp 6a Herten. Rondom het 55+Café worden ook activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, presentaties, cursussen, wekelijkse digitale hulp. Het 55+Café maakt deel uit van het project ‘verbinden in Herten’ (onderdeel van Seniorvriendelijk Roermond), waar 16 Hertense organisaties, instellingen, ondernemers, verenigingen, bewoners en Stichtingen een netwerk hebben opgericht om elkaar beter te informeren en daar waar nodig (mogelijk) samen te werken om het welzijn in de wijk Herten te verbeteren. De entree in het 55+Café is gratis. Bewoners van buiten Herten zijn ook welkom!  

Ook wordt binnenkort in de wijkaccommodatie Herteheym een pilot gestart met het openstellen van ‘de WegWijzer’; iets soortgelijks zit ook in de Donderie. Bewoners kunnen hier terecht voor allerlei vragen/adviezen op het gebied van wonen, welzijn, veiligheid, etc.. Bewoners in Herten krijgen op korte termijn een voorlichtingsbijeenkomst over o.a. ‘de WegWijzer’. Het project ‘verbinden in Herten’ heeft samen met de welzijnsorganisatie VIJF de voorbereidingen gedaan om ‘de WegWijzer’ mogelijk te maken.

Gedicht en/of overpeinzing: Tip die je leven mooier kan maken: ‘Het leven is niet altijd eerlijk, maar wel altijd mooi…’. Ingezonden door KBO-lid.

Praat mee over de toekomst van de binnenstad van Roermond: meer groen, betere bereikbaarheid, ruimte voor ontmoeting, meer woonruimte en welke zaken nog meer? Praat mee op deze 2e bijeenkomst op 31 mei a.s. van 19.00 tot 22.00 uur in de ECI 13 te Roermond. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmelden uitsluitend per mail: economie@roermond.nl. Na aanmelding krijgt u een schriftelijke bevestiging en meer informatie.    

Gratis energie advies: vanaf nu kunnen inwoners van gemeente Roermond terecht bij een energieadviseur voor gratis advies over energiezuiniger maken van de woning. De adviseur is te vinden bij Bibliorura (Neerstraat 11-13 Roermond) en Duurzaamheidscentrum ‘de groene Transformator (Bredeweg 10 Roermond – in de ‘Weerstand’). Binnenlopen of afspraak? 

  • Dinsdag: Bibliotheek Bibliorura 12.00-16.00 uur.
  • Woensdag: de groene Transformator: 10.00-13.00 uur (op afspraak: 09.00-10.00 uur).
  • Vrijdag: de groene Transformator: 13.00-16.00 uur (op afspraak 12.00-13.00 uur).

Contact: gemeente Roermond 0475-359999 of de Groene Transformator 0475-250000. Huurt u een woning van een organisatie in de stad en wilt u advies aan huis? Neem dan contact op met de verhuurder!

Individuele bijzondere bijstand voor energie: de kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Hierdoor zijn veel inwoners honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk heeft een aantal maatregelen genomen om inwoners te helpen met het betalen van de energierekening. Ondanks deze maatregelen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Daarom ondersteunt de gemeente Roermond tijdelijk inwoners met gestegen energiekosten waarbij er sprake is van financiële problemen. We doen dit met Individuele Bijzondere Bijstand voor energie. Bij de berekening van de bijdrage kijken we naar de kosten, geven besparingsadviezen en door de ‘gemeente-Klusbus’ worden kleine woning-energie-aanpassingen direct uitgevoerd”. Voor wie? Inwoners met gestegen energiekosten en een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Welke bijstandsnorm voor u geldt ligt aan uw woonsituatie. Vragen en/of aanmelden?  Bel 0475-359999 en laat u doorverbinden naar het Cluster Sociale Zaken.  

Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg: zeven gemeenten in midden-Limburg, waaronder Roermond en ziektekostenverzekering VGZ werken samen om ouderen beter te adviseren en te begeleiden in hun zoektocht naar passende, blijvende zorg; ook andere verzekerden dan VGZ kunnen bij dit loket terecht! Ouderen wonen steeds vaker langer thuis en als het nodig is krijgen zij vanuit de gemeente op basis van de Wet WMO ondersteuning, vanuit de zorgverzekering via de zorgverzekeringswet of vanuit het zorgkantoor op basis van de Wet langdurige zorg (WML). Als de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt, wordt het vinden van passende zorg binnen de eerder genoemde drie domeinen complexer. Het kennisloket ‘Thuis in Blijvende Zorg’ (soort ‘ontzorgloket’) is een gratis service voor alle ouderen woonachtig in midden-Limburg. Ouderen of hun naasten, maar ook zorgaanbieders, medewerkers van gemeenten, casemanagers of cliëntondersteuners/ouderenadviseurs, kunnen bellen. Het kennisloket biedt ouderen en hun naasten duidelijkheid en rust in het zoeken naar de best passende zorgmogelijkheden; veelal gerelateerd aan de WML. Heeft u vragen over meedoen in de samenleving, dagbesteding of uw huishouden; neem dan contact op met uw gemeente Roermond (0475-359999) of met de nieuwe welzijnsorganisatie ‘VIJF’ (0475-384639info@vijf.nu). Weet u niet waar u moet zijn voor zorg of heeft u meer zorg nodig dan op basis van de WMO of bent u benieuwd naar de zorgmogelijkheden in de toekomst, bel dan het kennisloket op 088-1311657 of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket. Bron: Zorgkantoor/gemeente Roermond en aanvulling van ouderenadviseur.

Fietshelm: een fietshelm is in Nederland (nog) niet verplicht! Het is wel raadzaam om een fietshelm op te hebben bij het fietsen op een gewone fiets of een e-bike. Een ongeval zit in een klein hoekje. Voorkomen is beter dan genezen! 

AIO (wet Aanvullende inkomensvoorziening ouderen): woont u in Nederland en heeft u geen of geen volledige AOW? U kunt een aanvulling krijgen als u weinig of geen inkomsten of vermogen heeft. De AIO-aanvulling kan uw inkomen verhogen tot het niveau van het sociaal minimum. Check op de website van de Rijksoverheid of SVB of u mogelijk in aanmerking komt. Bron: Rijksoverheid.

Bedankt: ‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten, Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt, ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘A2 Automobielen’ uit Maasniel. 

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!