Nieuwsbrief 2023-2

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

            Nieuwsbrief 2 – 6 maart                               KBO-Roermond volgen?

     NL 65 RABO 0136 9790 84                                Jaargang 2023                          www.kboroermond.nl of  op facebook                           

       Afdeling KBO Roermond                                                                                                           

Algemeen: Deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen opgemaakt. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. Dit is de 2e nieuwsbrief in 2023. De bezorgdatum van de eerstvolgende Nieuwsbrief 3 is 3 april 2023. Berichten kunnen tot uiterlijk  26 maart 2023 worden aangeboden. Op de website www.kboroermond.nl leest u méér nieuws én de Nieuwsbrief in een groter lettertype!

______________________________________________________________________________________________

Oproep voorzitter: het bestuur van de vereniging blijft een kwetsbare zaak zolang dit door één persoon (dhr. Jos Derckx) wordt gedaan! Er wordt dan ook opnieuw een beroep gedaan op alle jongere leden om enkele uren mee te doen als bestuurslid in onze vereniging. Meld je bij interesse bij dhr. Jos Derckx vóór de ALV op 21 april a.s..

______________________________________________________________________________________________

Jaarprogramma KBO Roermond:

  • Een boottocht indien er voldoende interesse voor is, graag uw voorstel waar naar toe. Ons voorstel: vanuit Maasbracht richting Thorn op de Maasplassen; 2 uur op de boot eventueel met koffie en vlaai of een lunch of een bustocht naar Den Bosch met boottocht en diner.
  • KBO Roermond doet mee met de Lentebeurs (Senioren in het Groen) ‘bijStox’ op 15 maart 2023.
  • Dag van de Ouderen, samen met Vereniging Donderberg 55+: 6 oktober 2023. Verdere informatie volgt.

Agenda activiteiten/evenementen 2023:

2023: 15/3 Senioren in het Groen bij BijStox 11.00-16.30 uur; 16/3 gezellige middag en lezing over een imkerij en bijen (13.00-17.00 uur); 21/4 Algemene Ledenvergadering (13.00-17.00 uur). Bijna alle activiteiten voor 2023 zijn weer in ‘de Donderie’. Wandelen: 22/3 en 20/4; zie info in deze en komende nieuwsbrieven en op website. Kerstbuffet: 15/12 (info volgt).

Gezellige middag en lezing 16 maart 2023:  zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2: van 13.00 uur tot 15.00 uur: gezellig samenzijn. Van 15.00-16.00 uur een interessante interactieve lezing over ‘het imker zijn en het belang van bijen’ door Michelle van imkerij ‘de Bijdrage’ uit Roermond. Aanmelden:niet verplicht.Entree: iedereen gratis.   

Samen met Ouderenvereniging Donderberg 55+: Paasstukjes maken op 5 april 2023 om 14.00 uur, deelname € 7.50. Paasbrunch: 19 april 2023 om 11.00 uur bij Plantage Blankwater in Boukoul. Voor meer info zie de bijlage. 

KBO winter- en lentewandelingen’: wandel mee en ontmoet…22 maart 2023 ‘Rondje Beesel’: start/parkeren: 10.00 uur vanaf Markt in Beesel; afstand: 6,4 km (de afstand is d.t.v. deelnemers in te korten tot 5 km of iets uit te breiden; na afloop mogelijkheid tot nuttigen drankje en/of lunchen, op eigen kosten. Op 20 april  2023 ‘Rondje Meinweg’: start/parkeren: 10.00 uur vanaf bezoekerscentrum ‘de Boshut’ aan de Meinweg 2 Herkenbosch; afstand: ca. 7 km (de afstand is d.t.v. deelnemers in te korten tot 5 km); na afloop mogelijkheid tot nuttigen drankje en/of lunchen, op eigen kosten. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief en/of op de website van ‘Uittipslimburg’. Belangrijk: deelname gratis; goede schoenen/sokken; regenkleding; deelname op eigen risico; neem voldoende drinken mee; vervoer op eigen gelegenheid. De korte wandeling is voor gewoon wandelen en de langere wandeling is voor doorstappers!

Extra informatie over KBO-wandelen: aanmelden niet nodig. Alle wandelingen die in de Nieuwbrief staan gaan in principe door! Bij extreme weersvoorspellingen (warmte, hevige regenval, onweer) kan een wandeling worden geannuleerd of in starttijd aangepast; het is daarom raadzaam om daags voor aanvang van de wandeling op de website www.kboroermond.nl (link naar ‘menu programma’) te kijken of te bellen met 0475-331284 of de wandeling doorgaat. De organisatie is niet verantwoordelijk dat u bij annulering of aangepaste tijden niet op de hoogte was! 

Entreegelden bij activiteiten: de kleinere activiteiten zijn gratis voor leden en voor de introducee die een lid meeneemt. Bij grotere activiteiten zal voor leden en introducees/niet-leden een hogere en verschillende bijdrage worden gevraagd; dit laatste staat altijd in de uitnodiging!

______________________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie: 1)Ledenadministratie: wijzigingen van uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl. 2) Bezorging Magazine / Nieuwsbrief / KBO-post 2023: 3-4, 1-5, 30-5, 3-7, 4-9, 2-10, 30-10, 4-12, 27-12.  Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007. 3)…dhr. Ger Geurtjens stopt met het bijhouden van de website KBO-Roermond. Wie interesse heeft kan contact opnemen met voorzitter dhr. Jos Derckx: 0475-327007. 4)…Vrijwilligers bedankt!. Het bestuur heeft besloten om voor elke vrijwilliger een tegoedbon van € 15 uit te reiken tijdens de komende ALV, dit als dank voor de inzet. Daar in de afgelopen jaren is gebleken dat er steeds weer vrijwilligers niet aanwezig waren bij de aangeboden brunch is weer voor deze optie gekozen. Voorzitter dhr. Jos Derckx.

 Wist U?1) …dat u elke donderdag van 12.30 tot 14.30 uur in de Bibliotheek (Neerstraat Roermond) terecht kunt bij het gratis ‘digitale overheid spreekuur’ m.b.t. vragen over: belastingen, toeslagen, rijbewijs verlengen, AOW aanvragen, etc.. Kunt u op donderdagen niet? Maak dan een afspraak op 0475-519000. 2)…dat u de energietoeslag 2023 van € 1300 weer kunt aanvragen! Gemeenten kunnen begin 2023 al € 500  direct overmaken en de andere € 800 in de loop van het jaar. Informatie kunt u inwinnen bij dhr. Han Cuijpers: 06-21329253 of mail naar hancuijpers@roermond.nl van de gemeente Roermond of vraag een formulier aan via 0475-359999. 3)dat u uw inkomstenbelasting kunt laten invullen door de belastinginvuller-KBO? Bel KBO Limburg voor een belastinginvuller: 0475-381740. Kosten € 15. Heeft u interesse om zelf belastinginvuller te worden bij KBO Limburg? Neem dan contact op met KBO Limburg: 0475-381740.  _____________________________________________________________________________________

Opfriscursus voor automobilist: we willen allemaal zo lang mogelijk blijven autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft? In opdracht van de gemeente Roermond en in samenwerking met de lokale seniorenverenigingen wordt een opfriscursus georganiseerd voor de ervaren automobilist. Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrijblijvend) Verdere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus. De cursus is op (je wordt beide dagen verwacht): dinsdag 4 en 11 april 2023 tijdstip 9.30 – 11.30 uur in Herten. Ben je boven de 50, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente Roermond en is dit iets voor jou? Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via de link:  https://vvn.nl/opfriscursusroermond of bel: 088-5248850. Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens.

Gedicht en/of overpeinzing: Tip die je leven mooier kan maken: ‘laat alles gaan wat geen nut, geen schoonheid en geen vreugde geeft’. Ingezonden door KBO-lid.

Meldpunt ‘zorgwekkend gedrag: via dit meldpunt kan een melder met een deskundige praten over wat hij/zij heeft meegemaakt met een persoon: een buurman is in de war; een familielid heeft schulden; de overbuurman loopt in de winter op blote voeten voor het huis, etc.. Een melding is vaak het begin van een hulptraject. Bel: 0800-1205.

Gratis energie advies: vanaf nu kunnen inwoners van gemeente Roermond terecht bij een energieadviseur voor gratis advies over energiezuiniger maken van de woning. De adviseur is te vinden bij Bibliorura (Neerstraat 11-13 Roermond) en Duurzaamheidscentrum ‘de groene Transformator (Bredeweg 10 Roermond). Binnenlopen of afspraak?

  • Dinsdag: Bibliotheek Biblorura 12.00-16.00 uur.
  • Woensdag: de groene Transformator: 10.00-13.00 uur (op afspraak: 09.00-10.00 uur).
  • Vrijdag: de groene Transformator: 13.00-16.00 uur (op afspraak 12.00-13.00 uur).

Contact: gemeente Roermond 0475-359999 of de Groene Transformator 0475-250000. Huurt u een woning van een organisatie in de stad en wilt u advies aan huis? Neem dan contact op met de verhuurder!

Individuele bijzondere bijstand voor energie: de kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Hierdoor zijn veel inwoners honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk heeft een aantal maatregelen genomen om inwoners te helpen met het betalen van de energierekening. Zo is de energiebelasting verlaagd, ontvingen inwoners met een laag inkomen € 1.300,- energietoeslag en kreeg iedereen € 190,- korting op de energierekening in november en december. En is er sinds 1 januari een prijsplafond voor energie. Ondanks deze maatregelen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Daarom ondersteunt de gemeente Roermond tijdelijk inwoners met gestegen energiekosten waarbij er sprake is van financiële problemen. We doen dit met Individuele Bijzondere Bijstand voor energie. Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne: “Steeds meer inwoners in de stad komen in de knel bij het betalen van hun energielasten. Ik vind het belangrijk dat iedereen de energierekening kan blijven betalen en we financiële problemen en schulden voorkomen. Daarom ondersteunen wij de komende periode mensen met een laag inkomen. Bij de berekening van de bijdrage kijken we niet alleen naar de kosten, maar kunnen wij ook besparingsadviezen geven om het energieverbruik te verminderen en door de ‘gemeente-Klusbus’ worden kleine woning-energie-aanpassingen direct uitgevoerd”. Voor wie? Inwoners met gestegen energiekosten en een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Welke bijstandsnorm voor u geldt ligt aan uw woonsituatie. Vragen en/of aanmelden?  Bel 0475-359999 en laat u doorverbinden naar het Cluster Sociale Zaken. 

Bedankt: ‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten, Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt en de ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie, voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond.

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!