Nieuwsbrief 2022-1

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

Algemeen: Deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen opgemaakt. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284.
De bezorgdatum van de eerstvolgende Nieuwsbrief 2 is 28 februari 2022. Berichten kunnen tot uiterlijk 21 februari  2022 worden aangeboden. Op www.kboroermond.nl leest u méér nieuws én de Nieuwsbrief in een groter lettertype!.

___________________________________________________________________________________

Agenda activiteiten/evenementen 2022:

2022: ‘de Huiskamer‘ 10/2; 10/3; 14/4; 12/5; 9/6; 14/7; 11/8; 8/9; 13/10; 10/11; 15/12. Wandelen 22/2; 22/3. Risk Factory 23/3. Lentefeest 8/4. Vrijwilligersmiddag: 8/5. Kerstbuffet: 16/12. Meer informatie over de bovengenoemde agenda vindt u terug in een van de komende Nieuwsbrieven!

‘de Huiskamer’ algemeen: het bestuur heeft besloten om bij alle Huiskamers, uit kostenoverweging versus bezoekersaantallen, alleen nog zaal 2 open te stellen. Is voor een thema een grotere belangstelling, dan zal zaal 1 of een andere extra zaal worden gereserveerd.

Ontmoeting/spel/interactie in ‘de Huiskamer’ 10 februari 2022: Zaal 2: van 13.00 uur tot 17.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten of spelletjes doen. Zaal 2: van 13.30-15.00 uur 2x informatie over ‘samen koken en/of eten’ door dhr. Martin Koelen. Zaal 2: van 15.00-17.00 uur is een workshop ‘fotografie’ door beroepsfotograaf Rob van Geffen uit Linne. U dient zelf een fotocamera of gsm mee te nemen en bent daar zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor. Er wordt zowel binnen als buiten geoefend. Aanmelden: voor beide thema’s verplicht bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres; dit i.v.m. mogelijk een extra zaal huren!

Ontmoeting/spel/interactie in ‘de Huiskamer’ 10 maart 2021: Zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2 open vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten of spelletjes doen. Zaal 2: van 15.00-16.30 uur informatie over ‘samen koken en/of eten’ door dhr. Martin Koelen. Aanmelden: voor thema verplicht bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres.

Voor ‘de Huiskamer’ geldt: bij koorts of verkoudheid a.u.b. thuisblijven/afmelden! Let op: indien door omstandigheden een bijeenkomst wordt geannuleerd, worden degenen die zich wel hebben opgegeven altijd gebeld/gemaild.  

‘de Huiskamer’ is mede mogelijk gemaakt door ZonMw; een landelijke organisatie die o.a. subsidies verstrekt namens het Ministerie van VWS.

KBO winterwandelingen: wandel mee en ontmoet…22 februari 2022 door/langs Linnerbos en Linnerheide; vertrek wandeling 10.00 uur vanaf parkeerplaats WOK-restaurant Rijksweg 4 – Herten; afstand ± 8.5 km; mogelijkheid om na afloop te lunchen voor € 11,00 p.p., exclusief consumptie. 22 maart 2022 volgende wandeling; zie Nieuwsbrief 2-2022. Belangrijk: deelname gratis; goede schoenen/sokken; regenkleding; deelname op eigen risico; neem drinken mee; introducee toegestaan; vervoer op eigen gelegenheid. Aanmelden (niet verplicht) per mail o.v.v. naam-telefoonnummer: amkoelen@ziggo.nl of joswintermans@hotmail.com. Bij extreem weer wordt de wandeling geannuleerd: aanmelders krijgen een mail of telefoontje. N.B. Deelname aan lunch 22 februari wel aanmelden!

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1)Ledenadministratie: wijzigingen op uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl;
2)Bezorging Magazine / Nieuwsbrief / KBO-post: 28/2; 28/3; 2/5; 30/5; 4/7; 29/8; 3/10; 31/10; 5/12. Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007.

___________________________________________________________________________________

Samenkokeneten: de opzet van het ‘samen koken en/of eten’, met 1-4 andere personen, van KBO-ouderenadviseur, dhr. Martin Koelen, heeft u wellicht ook gelezen in het Magazine van KBO-PCOB. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan geschonken. Bent u alleenstaand en heeft u interesse om deelnemer te worden van een ‘kook en/of eetclubje’, kom dan vrijblijvend op 10/2 en 10/3 naar ‘de Huiskamer’ (zie boven) voor informatie, maak kennis met eventueel andere belangstellenden en laat u bijpraten. Kent u iemand die ook alleen is? Neem hem/haar mee en doe samen mee. Heeft u over dit project vragen? Informatie bij dhr. Martin Koelen: 0475-331284.

___________________________________________________________________________________

Wist U ?
1) dat KBO-PCOB weer vele voordelen heeft? Kijk op de website KBO-PCOB voor de link naar het voordeel.
2) dat het nieuwe kabinet het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid heeft opgenomen in het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, eerbaarheid.
3) Bij OMNIBUZZ kunnen ook niet-klanten nog steeds GRATIS gebruik maken voor een boostervaccinatie naar een van de GGD-vaccinatiestraten. Aanmelden: 0900 – 0699.
4) dat op u 7/2 14.30 uur in de Graasj het thema ‘levenstestament bij Dementie’ kunt bijwonen?

Veiligheid: Met de bus naar Risk Factory in Venlo op 23 maart 2022. De belangrijkste risico’s in en om huis worden hier in de praktijk tot leven gebracht. U kunt dit als KBO lid mee gaan beleven. De bus vertrekt om 12.00 uur vanaf zalencentrum “de Donderie”. Terug om 16.45uur. De kosten hiervoor bedragen €5,00 inclusief busreis v.v. Roermond-Venlo, drankje en vlaai ter plekke. Maximum 1 bus = aantal deelnemers 40 personen.
Inschrijven = deelname op volgorde van ontvangst betaling op RABO-rekening KBO-Roermond. Bron: bestuur.

Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg: zeven gemeenten in midden-Limburg, waaronder Roermond en ziektekostenverzekering VGZ gaan samenwerken om ouderen beter te adviseren en te begeleiden in hun zoektocht naar passende, blijvende zorg; ook andere verzekerden dan VGZ kunnen bij dit loket terecht! Ouderen wonen steeds vaker langer thuis en als het nodig is krijgen zij vanuit de gemeente op basis van de Wet WMO ondersteuning, vanuit de zorgverzekering via de zorgverzekeringswet of vanuit het zorgkantoor op basis van de Wet langdurige zorg (WML). Als de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt, wordt het vinden van passende zorg binnen de eerder genoemde drie domeinen complexer. Het kennisloket ‘Thuis in Blijvende Zorg’ (soort ‘ontzorgloket’) is een gratis service voor alle ouderen woonachtig in midden-Limburg. Ouderen of hun naasten, maar ook zorgaanbieders, medewerkers van gemeenten, casemanagers of cliëntondersteuners/ouderenadviseurs, kunnen bellen. Het kennisloket biedt ouderen en hun naasten duidelijkheid en rust in het zoeken naar de best passende zorgmogelijkheden; veelal gerelateerd aan de WML. Heeft u vragen over meedoen in de samenleving, dagbesteding of uw huishouden; neem dan contact op met uw gemeente Roermond (0475-359999) of met de nieuwe organisatie ‘VIJF’ in Roermond. Weet u niet waar u moet zijn voor zorg of heeft u meer zorg nodig dan op basis van de WMO of bent u benieuwd naar de zorgmogelijkheden in de toekomst, bel dan het kennisloket op 088-1311657 of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket.
Bron: Zorgkantoor/gemeente Roermond en aanvulling van ouderenadviseur.

Energiecompensatie: het Kabinet komt samen met de Gemeenten met een eenmalige tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen met de stijgende energieprijzen. De regeling: huishoudens met een laag inkomen (op/net boven sociaal minimum, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen, IOW-gerechtigden en zelfstandigen met laag inkomen hebben recht op € 200,– compensatie. Belangrijk: krijgt u bijstand, dan krijgt u automatisch deze compensatie. In alle andere gevallen dient u zelf de compensatie aan te vragen bij de gemeente Roermond (of de gemeente waar u woont): 0475-359999. Buiten deze regeling wordt voor alle energiegebruikers, bij een gemiddeld jaarverbruik, de energiebelasting met € 400,– verlaagd; verrekening vindt plaats via de jaarlijkse energieafrekening. Bron: Rijksoverheid.

ANWB Automaatje: minder mobiel vervoer nodig? Vrijwilligers rijden tegen een kleine onkostenvergoeding (€ 0,30/km) visa-versa naar uw bestemming. Aanmelden: maandag t/m vrijdag: 09.00-12.00 uur: 0475 345140 of mailen naar maatjeopmaat@welkom.nu, met vermelding van naam-adres-telefoonnummer; zie ook www.welkom.nu; een rit minimaal twee werkdagen van tevoren aanvragen. “Auto die uw straat in draait…een portier dat open zwaait…met ‘n vriendelijke chauffeur…en uw dag heeft weer kleur!” Ingezonden: Marianne Wulms – Hovens.

Ouderenmishandeling: is en blijft een groot probleem. Enerzijds door de schade die het aan slachtoffers aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Het wordt vaak verzwegen door de betrokkene en niet opgemerkt of als zodanig herkend door de omgeving. Ouderen zijn vaak extra kwetsbaar en hebben een grotere hulpbehoevendheid. De overheid verwacht dat ouderen langer zelfstandig wonen; maar als dat steeds moeilijker wordt door allerlei oorzaken (mobiliteit-aandoeningen-ziektes), zijn ze steeds meer afhankelijk van de goede zorgen van familie, vrienden, buren of bekenden. Deze afhankelijkheid en kwetsbare relatie kan door allerlei factoren uit balans raken, waardoor het risico op ouderenmishandeling ontstaat; voorbeelden zijn: financieel misbruik, fysiek/emotioneel geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Het melden van ouderenmishandeling kan o.a. (anoniem) bij ‘Veilig Thuis 0800-2000’, een vertrouwenspersoon, de gemeentelijke Zorgteams – 0475-359999.
Bron: Movisie en aanvulling van ouderenadviseur.

Bedankt:
‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten en Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt, voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond;
‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie;
Foroxity-cinema’ Roermond voor korting bij KBO-films en ‘Dé Maaltijdservice’ Roermond.

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!