Nieuwsbrief 2023-1

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

                                             Nieuwsbrief 1 – 31 januari                           

Algemeen: Deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen opgemaakt. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. Dit is de eerste nieuwsbrief in 2023. De bezorgdatum van de eerstvolgende Nieuwsbrief 2 is 6 maart 2023. Berichten kunnen tot uiterlijk 27 februari 2023 worden aangeboden. Op de website www.kboroermond.nl leest u méér nieuws én de Nieuwsbrief in een groter lettertype!

Voorzitter KBO Roermond, dhr. Jos Derckx, wenst alle 174 leden een gelukkig en gezond 2023 toe; hij hoopt dat u in het nieuwe jaar gebruik maakt van het activiteiten aanbod. 

___________________________________________________________________________________

Oproep voorzitter: het bestuur van de vereniging blijft een kwetsbare zaak zolang dit alleen maar door één persoon (dhr. Jos Derckx) wordt gedaan! Er wordt dan ook opnieuw een beroep gedaan op alle jongere leden om enkele uren mee te doen als bestuurslid in onze vereniging. Meld je bij interesse bij dhr. Jos Derckx vóór de ALV op 21 april a.s..

___________________________________________________________________________________

Jaarprogramma KBO Roermond:

Tijdens de Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter werd ook aandacht geschonken aan het veranderde aanbod van activiteiten voor 2023:

  • Een boottocht indien er voldoende interesse voor is, graag uw voorstel waar naar toe. Ons voorstel: vanuit Maasbracht richting Thorn op de Maasplassen; 2 uur op de boot eventueel met koffie en vlaai of een lunch of een bustocht naar Den Bosch met boottocht en diner.
  • KBO Roermond doet mee met Senioren in het Groen bij BijStox op 15 maart 2023 en de Nationale Ouderendag (zie hieronder) om ons te presenteren voor alle Roermondenaren van 50+ en ouder.
  • Leden werven is een van onze belangrijkste taken om het aantal leden op peil te houden voor onze vereniging; dit jaar zijn al 2 nieuwe leden door een lid aangedragen.
  • Dag van de Ouderen, samen met Vereniging Donderberg 55+: 6 oktober 2023. Verdere informatie volgt.
  • Samenwerking met Vereniging Donderberg 55+ wordt geïntensiveerd. Hoe? Info volgt.
  • Zie ook onderstaande reeds geplande activiteiten.

Agenda activiteiten/evenementen 2023:

2023: 16/3 gezellige middag en lezing over een imkerij en bijen (13.00-17.00 uur); 21/4 Algemene Ledenvergadering (13.00-17.00 uur). Bijna alle activiteiten voor 2023 zijn weer in ‘de Donderie’. Wandelen: 22/2, 22/3 en 20/4; zie info in deze en komende nieuwsbrieven en op website. Kerstbuffet: 15/12 (info volgt).

Gezellige middag en lezing 16 maart 2023:  zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2: van 13.00 uur tot 15.00 uur: gezellig samenzijn. Van 15.00-16.00 uur een interessante interactieve lezing over ‘het imker zijn en het belang van bijen’ door Michelle van imkerij ‘de Bijdrage’ uit Roermond. Aanmelden: niet verplicht. Entree: iedereen gratis.   

KBO ‘herfst- en winterwandelingen’: wandel mee en ontmoet…
22 februari 2023 ‘Rondje Haelen’. Start/parkeren: 10.00 uur vanaf Eethuis ‘Yanan’ – Burgemeester Aquariusstraat 24 Haelen. Afstand : 4.7 en 8.5 km. Na afloop mogelijkheid tot nuttigen drankje en/of lunchen, op eigen kosten, bij ‘Yanan’.
Op 22 maart en 20 april  2023 weer een wandeling; meer informatie in de volgende nieuwsbrief en/of op de website van ‘Uittipslimburg’. Belangrijk: deelname gratis; goede schoenen/sokken; regenkleding; deelname op eigen risico; neem voldoende drinken mee; vervoer op eigen gelegenheid. De korte wandeling is voor gewoon wandelen en de langere wandeling is voor doorstappers!

Extra informatie over KBO-wandelen: aanmelden niet nodig. Alle wandelingen die in de Nieuwsbrief staan gaan in principe door! Bij extreme weersvoorspellingen (warmte, hevige regenval, onweer) kan een wandeling worden geannuleerd of in starttijd aangepast; het is daarom raadzaam om daags voor aanvang van de wandeling op de website www.kboroermond.nl (link naar ‘menu programma’) te kijken of te bellen met 0475-331284 of de wandeling doorgaat. De organisatie is niet verantwoordelijk dat u bij annulering of aangepaste tijden niet op de hoogte was! 

Entreegelden bij activiteiten: de kleinere activiteiten zijn gratis voor leden en voor de introducee die een lid meeneemt. Bij grotere activiteiten zal voor leden en introducees/niet-leden een hogere en verschillende bijdrage worden gevraagd; dit laatste staat altijd in de uitnodiging!

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1)Ledenadministratie: wijzigingen van uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl.
2)Bezorging Magazine / Nieuwsbrief / KBO-post 2023: 6-3, 3-4, 1-5, 30-5, 3-7, 4-9, 2-10, 30-10, 4-12, 27-12.  Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007.
3)…Ledenwerfactie: het ledenaantal loopt terug en dat is jammer en helaas niet altijd te voorkomen. Als lid kunt u ook KBO promoten! Voor ieder nieuw aangemeld lid krijgt u € 5,00 retour van het bestuur. Op het aanmeldformulier van het nieuwe lid, dient tevens de naam en lidmaatschapsnummer van de aanmelder te staan; het geld wordt overgemaakt als de contributie door het/de nieuwe lid/leden is/zijn betaald.
4)…Ledenpasje KBO: KBO Limburg maakt per 1-1-2023 geen deel meer uit van KBO-PCOB, ook KBO Roermond dus! Dat betekent: het afdelingsnummer en het lidnummer krijgen een cijfer ‘2’ extra, als teken van lidmaatschap KBO Limburg. Nieuwe leden krijgen dit ook en tevens een nieuwe vorm van het pasje en logo. Voor bestaande leden geen nieuwe pasjes!

___________________________________________________________________________________

Wist U?
1)…dat u elke donderdag van 12.30 tot 14.30 uur in de Bibliotheek (Neerstraat Roermond) terecht kunt bij het gratis ‘digitale overheid spreekuur’ m.b.t. vragen over: belastingen, toeslagen, rijbewijs verlengen, AOW aanvragen, etc.. Kunt u op donderdagen niet? Maak dan een afspraak op 0475-519000.
2)…de nieuwe zorg- en welzijnsorganisatie in Roermond, ‘VIJF’ bereikbaar is via 0475-384639 (alleen tijdens kantooruren: 09.00-16.30 uur) of via email info@vijf.nu; voor zorg en welzijn bij u in de buurt/wijk (o.a. voor uw WMO aanvragen) kunt u deze contactgegevens gebruiken.
3)…dat op de website van de GGD en de Rijksoverheid weer informatie staat over nieuwe Corona-boosterprikken?
4)…dat u tegemoetkoming chronisch zieken kunt aanvragen? Tegemoetkoming: € 200  per jaar; aan te vragen bij de gemeente Roermond. Voorwaarden: woont in de gemeente Roermond; chronisch ziek of heeft een beperking; maakt extra kosten door ziekte of beperking; deze kosten worden niet op een andere manier vergoed; inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Vragen? Neem contact op met ‘VIJF’ of met sociaal boekhouder gemeente Roermond: 06-21329253 of mail naar hancuijpers@roermond.nl.
5)…dat u de energietoeslag 2023 van € 1300 weer kunt aanvragen! Gemeenten kunnen begin 2023 al € 500  direct overmaken en de andere € 800 in de loop van het jaar. Informatie kunt u inwinnen bij dhr. Han Cuijpers: 06-21329253 of mail naar hancuijpers@roermond.nl van de gemeente Roermond of vraag een formulier aan via 0475-359999.
6)…dat u uw inkomstenbelasting kunt laten invullen door de belastinginvuller-KBO? Bel KBO Limburg voor een belastinginvuller: 0475-381740. Kosten € 15. Heeft u interesse om zelf belastinginvuller te worden bij KBO Limburg? Neem dan contact op met KBO Limburg: 0475-381740.
7)…dat op 6 februari in ‘de Graasj’ een lezing is over ‘Onbegrepen gedrag’ (Hoe om te gaan met veranderd gedrag bij dementie). Tijd: 19.30 uur. Gratis. Koffie/thee wordt aangeboden.
8)…interesse in ‘Doortrappen Rader Sessie’? Informatie op: www.doortrappen.nl of bel met Cas van Hintem: 06-11241055.
8)…dat ‘VIJF’ de komende tijd in de wijken energie-informatie aan bewoners gaat geven. Zie website ‘VIJF’ en gemeente Roermond.

___________________________________________________________________________________

Meldpunt ‘zorgwekkend gedrag‘: via dit meldpunt kan een melder met een deskundige praten over wat hij/zij heeft meegemaakt met een persoon: een buurman is in de war; een familielid heeft schulden; de overbuurman loopt in de winter op blote voeten voor het huis, etc.. Een melding is vaak het begin van een hulptraject. Bel: 0800-1205.

Individuele bijzondere bijstand voor energie: de kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Hierdoor zijn veel inwoners honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk heeft een aantal maatregelen genomen om inwoners te helpen met het betalen van de energierekening. Zo is de energiebelasting verlaagd, ontvingen inwoners met een laag inkomen € 1.300,- energietoeslag en kreeg iedereen € 190,- korting op de energierekening in november en december. En is er sinds 1 januari een prijsplafond voor energie. Ondanks deze maatregelen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Daarom ondersteunt de gemeente Roermond tijdelijk inwoners met gestegen energiekosten waarbij er sprake is van financiële problemen. We doen dit met Individuele Bijzondere Bijstand voor energie. Wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne: “Steeds meer inwoners in de stad komen in de knel bij het betalen van hun energielasten. Ik vind het belangrijk dat iedereen de energierekening kan blijven betalen en we financiële problemen en schulden voorkomen. Daarom ondersteunen wij de komende periode mensen met een laag inkomen. Bij de berekening van de bijdrage kijken we niet alleen naar de kosten, maar kunnen wij ook besparingsadviezen geven om het energieverbruik te verminderen en door de ‘gemeente-Klusbus’ worden kleine woning-energie-aanpassingen direct uitgevoerd”. Voor wie? Inwoners met gestegen energiekosten en een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Welke bijstandsnorm voor u geldt ligt aan uw woonsituatie. Vragen en/of aanmelden?  Bel 0475-359999 en laat u doorverbinden naar het Cluster Sociale Zaken. 

Bedankt:‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten, Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt en de ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie, voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond.

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!