Nieuwsbrief 2022-8

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: Deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen opgemaakt. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. De bezorgdatum van de eerstvolgende Nieuwsbrief 9 is 31 oktober 2022. Berichten kunnen tot uiterlijk  24 oktober 2022 worden aangeboden. Op de website www.kboroermond.nl leest u méér nieuws én de Nieuwsbrief in een groter lettertype!. 

___________________________________________________________________________________

Agenda activiteiten/evenementen 2022:

2022: ‘de Huiskamer 13/10 vervalt en verplaatst naar 8/10 (Dag van de ouderen); 10/11; 15/12. Wandelen 19/10 (zie verder deze Nieuwsbrief); 22/11; 8/12. Risk Factory 12/10 (zie verder deze nieuwsbrief). Dag van de ouderen: 8/10 (zie verder deze Nieuwsbrief) Kerstbuffet: 16/12: meer informatie in de komende Nieuwsbrief!

Enquête ‘de Huiskamer: de enquête, die u vorige maand heeft gekregen, wordt op het ogenblik uitgewerkt. Een bedankje aan iedereen die de enquête heeft ingevuld en opgestuurd. In Nieuwsbrief 9 meer informatie over de uitslag.

Ontmoeting/spel/muziek/dans/lezingen tijdens ‘dag van de ouderen’ op zaterdag 8 oktober 2022: het gaat op 8 oktober van 09.30 t/m 16.00 uur in ‘de Donderie’ weer een gezellige dag worden. Zaal 1-2:  (gratis) koffie/thee en vlaai voor de bezoekers; amusement d.m.v. achtergrondmuziek en mogelijkheid om mee te zingen; ‘preuvenement’ van zelfgemaakte lekkernijen, zoals jams en taartjes, die ook te koop zijn; gelegenheid om spelletjes te doen; enkele marktkramen met zelfgemaakte spullen, die ook te koop zijn; promotie van beide organiserende verenigingen. Van 12.00-13.15 uur kunt u demonstraties van dansen zien, die worden gegeven door MBvO (meer bewegen voor ouderen). Zaal 7-8: in de ochtend om 10.30 uur een interactieve lezing met power-point en voorbeelden, door een team van ‘Huis van Morgen’ uit Horst; in de middag om 13.30 uur informatie over ‘als tweewielfietsen niet meer gaat, wat dan’! Tevens demonstraties met driewielfietsen. Organisatie: HUKA uit Oldenzaal en een fietsdealer uit Sittard. De gehele dag wordt georganiseerd door Vereniging Donderberg 55+ (ochtend) en KBO Roermond (middag). Deze dag is gratis toegankelijk voor ALLE senioren en eventuele begeleiders. Lid of geen lid, u bent de hele dag welkom! Noteer vast in uw agenda! Deze dag van de ouderen maakt deel uit van een 4-weeks festijn van de ‘Doe mee weken’ in Roermond; het totale programma van alle organisaties en verenigingen die iets te bieden hebben staat op de website van de gemeente Roermond en op de websites van diverse verenigingen, zoals KBO Roermond. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de SeniorenRaad en Seniorvriendelijk Roermond (projectgroep eenzaamheid). Let op: wanneer door omstandigheden wijzigingen optreden, raadpleeg vooraf altijd de nieuwsbrief en/of website van de eigen vereniging of bestuurslid voor het actuele programma! 

Ontmoeting/spel/interactie in ‘de Huiskamer’ 10 november 2022:  Zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2: van 13.00 uur tot 15.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten met iemand of met elkaar óf gewoon spelletjes doen. Voorlichting over computercursussen ‘Klik en Tik’ en ‘Digisterker’ (basiscursus voor beginners en in-outs over de digitale wereld van de Overheid: 15.00-16.00 uur door medewerker biblotheek ‘Bibliorura’, uit de Neerstraat Roermond. Op deze middag kunt u zich ook aanmelden voor een van de cursussen, die in 6-tallen gratis wordt gegeven bij ‘Biblorura’ in de Neerstraat; inclusief laptop tijdens cursusuren. Aanmelden: verplicht op 0475-331284. Entree: leden € 2,– en niet leden: 3,–; inclusief koffie/thee. Let op: bij 10 of meer aanmeldingen gaat deze presentatie door; bij minder dan 10 personen volgt annuleren en de aanmelders worden altijd gebeld.

Ontmoeting/spel/interactie in ‘de Huiskamer’ 15 december 2022:  Zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2: van 13.00 uur tot 15.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten met iemand of met elkaar óf gewoon spelletjes doen. Van 15.00-17.00 uur een interessante interactieve lezing over ‘met zin en moed ouder worden’ door dhr. Martien van Duijnhoven uit Mierlo. Deze lezing is al een aantal keren met succes, aan diverse verenigingen, in het land gegeven. Stukje inhoud lezing: …ieder van ons groeit, als het goed is, in jaren. Ouder worden is echter niet zo vanzelfsprekend; de kwetsbaarheid van leven is groot gebleken bij ziek worden door het corona-virus. Ouder worden en gezond blijven is altijd spanningsvol. In dit spanningsveld zijn er niet alleen de vragen op medisch vlak. Een bredere vraag dient zich bij het ouder worden aan. Het zijn de vragen rond eigen identiteit en leven in deze tijd. Met andere woorden: nadenken over de zin van mijn leven. Onderwerpen in de lezing zijn o.a.  zingeving en de betekenis van leven voor mij; senior zijn en veranderend levensverlangen; vertrouwen en moed bij het ouder worden. Na afloop kan een boekje met een samenvatting en gedichten voor 1 € worden gekocht. Aanmelden: verplicht op 0475-331284. Entree: leden € 2,– en niet leden: 3,–; inclusief koffie/thee.

KBO ‘herfst- en winterwandelingen’: wandel mee en ontmoet…19 oktober 2022 rondje ‘Asselt’. Start/parkeren: 10.00 uur vanaf restaurant ‘de Boei’ (Asseltsestraat 63 Swalmen-Asselt). Afstand: ± 10 km. Na afloop mogelijkheid tot nuttigen drankje en/of lunchen op eigen kosten. Volgende wandelingen 22 november en 8 december 2022; meer informatie in de volgende nieuwsbrief en/of op de website van ‘Uittipslimburg’. Belangrijk: deelname gratis; goede schoenen/sokken; regenkleding; deelname op eigen risico; neem voldoende drinken mee; vervoer op eigen gelegenheid. Deze wandeling is geschikt voor doorstappers!

Proef: we doen op dezelfde datum ook een kleinere wandeling, met hetzelfde startpunt en starttijd, maar met een afstand van maximaal 5 km. Deze wandeling is geschikt voor gewoon wandelen. De rest van de tekst hierboven is hier ook op van toepassing. Groepje deelnemers krijgt route knooppunten mee!

Extra informatie over KBO-wandelen: aanmelden niet nodig. Alle wandelingen die in de Nieuwbrief staan gaan in principe door! Bij extreme weersvoorspellingen (warmte, hevige regenval, onweer) kan een wandeling worden geannuleerd of in starttijd aangepast; het is daarom raadzaam om daags voor aanvang van de wandeling op de website www.kboroermond.nl (link naar ‘menu programma’) te kijken of te bellen met 0475-331284 of de wandeling doorgaat. De organisatie is niet verantwoordelijk dat u bij annulering of aangepaste tijden niet op de hoogte was!  

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1)Ledenadministratie: wijzigingen van uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl.
2)Bezorging Magazine / Nieuwsbrief / KBO-post: 3/10; 31/10; 5/12. Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007.
3)…Ledenwerfactie: het ledenaantal loopt terug en dat is jammer en helaas niet altijd te voorkomen. Als lid kunt u ook KBO promoten! Voor ieder nieuw aangemeld lid krijgt u € 5,00 retour van het bestuur. Op het aanmeldformulier van het nieuwe lid, dient tevens de naam en lidmaatschapsnummer van de aanmelder te staan; het geld wordt overgemaakt als de contributie door het/de nieuwe lid/leden is/zijn betaald.
4)…Dhr. Martin Koelen stopt op 31 december 2022 met het organiseren van activiteiten. De Nieuwsbrief, KBO ouderenadviseur en meehelpen wandelingen uitzetten blijft hij wel doen. KBO Roermond is voor het nieuwe jaar op zoek naar één of meerdere vrijwilligers die mee willen helpen activiteiten te organiseren. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter dhr. Jos Derckx: 0475-327007.

___________________________________________________________________________________

Wist U?
1)…dat u elke donderdag van 12.30 tot 14.30 uur in de Bibliotheek (Neerstraat Roermond) terecht kunt bij het gratis ‘digitale overheid spreekuur’ m.b.t. vragen over: belastingen, toeslagen, rijbewijs verlengen, AOW aanvragen, etc.. Kunt u op donderdagen niet? Maak dan een afspraak op 0475-519000.
2)…dat u in het kader van de dag van ouderen in ‘het Paradies’ gratis kunt deelnemen aan een DICTEE. Het gaat niet alleen om correcte spelling, maar ook om gezelligheid. Koffie/thee wordt aangeboden. De winnaar krijgt een leuk prijsje. Datum: 7 oktober; tijdstip: 10.30 uur. Vooraf aanmelden: 0475-470047.
3)…dat de nieuwe zorg- en welzijnsorganisatie in Roermond, ‘VIJF’, bereikbaar is via 0475-384639 (alleen tijdens kantooruren: 09.00-16.30 uur) of via email info@vijf.nu; voor zorg en welzijn bij u in de buurt/wijk (o.a. voor uw WMO aanvragen) kunt u deze contactgegevens gebruiken.
4)…de tegemoetkoming energiekosten voor lagere inkomens (1300 euro) kunt u (nog steeds) aanvragen bij uw gemeente!!! Vragen hierover? Neem contact op met de sociaal boekhouder, van de gemeente Roermond, dhr. Han Cuijpers. Heeft u vragen over voorzieningen (toeslagen, bijzondere bijstand) of wilt u weten waar u hulp kunt vragen neem dan contact met hem op: 06-21329253 of mail naar hancuijpers@roermond.nl.
5)…dat KBO leden, woonachting in/rondom de wijk ’t Veld, welkom zijn op ontmoetingsbijeenkomsten met andere bewoners op: maandagmiddag van 13-17.00 uur en op donderdagavond van 18-21.00 uur in ‘de Velderie’ (Pr. Bernardstraat 1 Roermond).
6)…dat de KBO ouderenadviseur er ook voor u is m.b.t. tot advies en meehelpen WMO-aanvraag, veilig wonen, administratie opzetten, etc.. Bel 0475-331284 voor een afspraak. 7)…dat op de website van de GGD en de Rijksoverheid weer informatie staat over nieuwe Corona-boosterprikken?

Risk Factory Venlo 12 oktober 2022. Vertrek bus: 12.00 uur vanaf ‘de Donderie’, Donderbergweg 47-49 Roermond. Terug om ± 16.45 uur. Kosten: leden €5,00introducees € 12,50; inclusief busreis v.v., drankje en vlaai. Bankrekeningnummer: zie pagina ‘CONTACT’. Verstandig is om eerst te bellen of er nog plek is in de bus: 0475-327007.  

Bedankt:
Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten en Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt, voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond; ‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘Dé Maaltijdservice’ Roermond.

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!