Ledenadministratie

Algemeen

De ledenadministratie draagt zorg voor het inschrijven in de ledenlijst van de KBO Limburg, t.w. in het programma LeaWeb. Na inschrijving krijgt het nieuwe lid na enkele weken een ledenpas. Nieuwe leden ontvangen z.s.m. per mail of bezorging een welkomstbrief. De ledenadministratie geeft de aanmelding door aan de penningmeester; deze draagt zorg voor het versturen van de contributienota naar het nieuwe lid.

Vanaf het moment van aanmelding bij de ledenadministratie van het nieuwe lid is deze gerechtigd om aan alle activiteiten/evenementen van de KBO Roermond deel te nemen en worden alle rechten die het lidmaatschap biedt verkregen. Hierbij wordt er van uit gegaan dat het nieuwe lid de verschuldigde contributie direct overmaakt. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en loopt gelijk aan het kalenderjaar, het kalenderjaar staat gelijk aan het verenigingsjaar.

De contributie van leden wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering voor het opvolgende jaar vastgesteld.

Lid worden?

  • Klik op inschrijfformulier KBO-lid. Vul het formulier in en verstuur het. De ledenadministratie neemt z.s.m. contact op.
  • De contributie bedraagt in 2023 € 28,00 per jaar, andere inwonenden op hetzelfde adres betalen € 23,00 per jaar. Inschrijven vanaf 3e en 4e kwartaal is voor iedereen € 20,00.

Het lidmaatschap eindigt:

  • bij overlijden;
  • reguliere opzegging;
  • uitschrijven (schriftelijk) door het bestuur.