Ouderenadviseur of senioradviseur

Algemeen:

Sinds een aantal jaren is het beleid van de Regering om senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Met het verstrijken van de jaren kunnen er kleine of grotere problemen ontstaan, zoals moeilijker kunnen lopen door ernstige reuma of jezelf niet meer kunnen aankleden. Ook kan door het overlijden van de partner de achtergebleven partner in een sociaal isolement terecht  komen of geen wegwijs weten met de afwikkeling van de administratie.
Gelukkig zijn er binnen KBO mogelijkheden om zich te laten informeren en ook de gemeente Roermond biedt hierin een helpende hand. Het aanbod aan voorzieningen, regelingen en activiteiten op het gebied van wonen, welzijn,  mobiliteit, zorg en financiën is groot, te  ingewikkeld en vaak onduidelijk. Indien gezocht wordt naar informatie, ondersteuning en advies over een specifiek onderwerp en een persoonlijk onderhoud in de eigen woonomgeving is gewenst, kan contact worden opgenomen met de ouderen- of seniorenadviseur. Het contact leggen met een ouderen- of seniorenadviseur mag ook door iemand anders worden gedaan.

Aan de ouderen- of seniorenadviseur kunnen ook vragen worden gesteld over bijvoorbeeld:

 • hoe kom ik in aanmerking voor woningaanpassing;
 • wie helpt mij met het invullen van formulieren;
 • heb ik recht op huurtoeslag of zorgtoeslag;
 • wat kan de thuiszorg voor mij betekenen;
 • bij wie moet ik zijn voor kleine klusjes in de woning;
 • wat voor activiteiten zijn er in de Gemeente Roermond;
 • kom ik in aanmerking voor huishoudelijke hulp, etc..

KBO-ouderenadviseur:

De KBO-ouderenadviseur kan behulpzaam zijn met vragen over wonen, welzijn, zorg, mobiliteit en financiën. Waar nodig wijst de adviseur de weg naar andere organisaties en instanties. Het gaat hierbij alleen maar om advies/begeleiding én om de juiste weg te wijzen voor hulp. De ouderenadviseur kan het probleem niet zelf oplossen! Bij een bezoek aan huis, zal de KBO-ouderenadviseur zich altijd legitimeren met een door de KBO verstrekt legitimatiebewijs! Bij het bezoek aan huis van de KBO-ouderenadviseur, mag ook iemand anders aanwezig zijn, bijvoorbeeld een kind, goede vriend of buurvrouw.

De KBO-ouderenadviseur is een vrijwilliger die is opgeleid door de KBO.
Aan het huisbezoek, zijn geen kosten verbonden.
Het KBO-lidmaatschap is voldoende om een beroep te kunnen doen op de ouderenadviseur.

Contact:
Een bestuurslid kan contact leggen met de KBO-ouderenadviseur.
De Nieuwsbrieven kunnen ook worden geraadpleegd.
Ook kan een bericht worden gestuurd via het ‘contactformulier‘,
onderaan deze webpagina; op het ‘contactformulier‘ dient naam/telefoonnummer te staan en dat het gaat over ‘informatie ouderenadviseur’.

Belangrijk: de KBO-ouderenadviseur houdt zich in de uitvoering van de dienstverlening aan de Wet-AVG. Leden van de KBO-Roermond gaan zelf en vrijwillig een mondelinge overeenkomst aan met de dienstverlener. Het bestuur heeft in deze alleen maar een bemiddelende rol en geen organisatorische rol.

WEL.KOM seniorenadviseur:

Binnen de gemeente Roermond is de organisatie Wel.kom actief.
De seniorenadviseurs van Wel.kom zijn vergelijkbaar met de
KBO-ouderenadviseurs; zijn professional of vrijwilliger en opgeleid voor hun taak. De seniorenadviseurs worden in hun werkzaamheden ondersteund door het seniorenwerk van Wel.kom.  

Contact:

 • Alle 75 en 80 jarigen, alsmede alle weduwen en weduwnaars,
  woonachtig in de gemeente Roermond, kunnen op vrijwillige basis in gesprek komen met een seniorenadviseur van Wel.kom.
  Er wordt door de gemeente Roermond, d.t.v. de seniorenadviseur van Wel.kom, op het huisadres een uitnodigingsbrief bezorgd.
 • De senior of iemand namens de senior, kan ook rechtstreeks contact opnemen met het seniorenwerk van Wel.kom, mits woonachtig in de gemeente Roermond.
  Telefoon: 0475345135 of email naar: seniorenwerkroermond@welkom.nu.
 • KBO Roermond heeft haar eigen seniorenadviseur in de persoon van de heer Martin Koelen.

Informatie kan ook ingewonnen worden op www.welkom.nu.
De dienstverlening ‘seniorenadviseur’ is gratis.

Belangrijk: de Wel.kom seniorenadviseur houdt zich in de uitvoering van de dienstverlening aan de Wet-AVG. Senioren (wel of geen KBO-lid) gaan zelf en vrijwillig een mondelinge of schriftelijke overeenkomst aan met de dienstverlener.
Het bestuur heeft in deze alleen maar een bemiddelende rol en geen organisatorische rol.

Let op: onder ‘menu-informatie’ vindt u een pagina met ‘praktische informatie’ over allerlei onderwerpen die met ouderenadviseur of senioradviseur te maken hebben.