Rijbewijskeuring

Algemeen:

Vanaf uw 75e levensjaar het rijbewijs B/E verlengen?
Een medische keuring is dan noodzakelijk!
Zonder medische keuring is verlenging van het rijbewijs niet mogelijk.
Ook bij een gewijzigde gezondheidstoestand is het verplicht het CBR te informeren. 

Let op: tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers.
Kijk naar de voorwaarden op menu: nieuws.

De procedure:

 • Als eerste een ‘gezondheidsverklaring’ op mijn cbr (inloggen met DigiD) invullen/versturen en met iDeal betalen. Dit is de snelste manier.
  Het verloop van de aanvraag kan worden gevolgd op ‘mijn cbr’.
  Indien geen internet beschikbaar is, kan een ‘gezondheidsverklaring’ worden gekocht bij de gemeente Roermond. Deze verklaring kan dan thuis worden ingevuld en daarna worden opgestuurd naar het CBR. Op deze manier duurt het wel langer!
 • Binnen 3 weken worden via ‘mijn cbr’ of per post formulieren opgestuurd voor de keuringsarts en een eventuele verwijzing naar een specialist. Daarna moet zelf contact  worden opgenomen met de keuringsarts of specialist. Te allen tijde moeten het identiteitsbewijs en de formulieren van het CBR worden meegenomen. De keuringsarts of specialist verricht het onderzoek. Vraag aan de arts om digitaal via het ZorgDomein de keuringsgegevens op te sturen naar het CBR.
  Ook kunnen de keuringsgegevens zelf naar het CBR worden verzonden.
  Vraag vooraf een kopie voor de eigen administratie. Iedereen heeft  inzagerecht.
 • Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie. Het kan nodig zijn dat de CBR-arts nogmaals een doorverwijzing doet naar een specialist of een rijtest laat afleggen.
 • Van het CBR wordt per mail, brief of ‘mijn cbr’ de beslissing bekendgemaakt of het rijbewijs wordt verlengd.

Medische keuring aanvragen d.t.v. KBO Limburg:

 • De rijbewijskeuring voor KBO-leden, m.b.t. rijbewijsverlenging, kan tegen een goedkoper tarief  van € 35,00 – € 50,00, inclusief € 7,50 korting (sommige keuringsartsen hanteren verschillende tarieven), worden aangevraagd bij de KBO Limburg. Het bedrag kan jaarlijks veranderen!
 • Telefonisch kan contact worden opgenomen met de KBO Limburg: 0475381740.
  Het KBO-lidnummer moet bij de hand worden gehouden. De KBO Limburg geeft u dan door welke keuringsarts in uw buurt is en het telefoonnummer, u regelt dan verder zelf de afspraak.

Zelf medische keuring aanvragen:

 • De rijbewijskeuring voor KBO-leden, m.b.t. rijbewijsverlenging, aanvragen via het landelijk afsprakenbureau: 0367200911. Duidelijk aangeven dat u in Roermond gekeurd wil worden. Er zijn ook keuringslocaties in Weert en Echt.
 • Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. Op deze site wordt u in een paar stappen door het programma geloodst. Op de site staat veel nuttige informatie m.b.t. de keuring.

Tarieven:

 • Gezondheidsverklaring: € 37,80 (geen ledenkorting). Het bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
 • Rijbewijskeuring 75+ B/E:  € 35,00 – € 50,00 (inclusief € 7,50 ledenvoordeel). Het bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en kan per keuringsinstantie anders zijn.

Keuringslocatie:

In Roermond vindt de keuring plaats op Westhoven 5. 

Let op:

 • Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij de keuringslocatie een afspraak te maken.
 • Geadviseerd wordt dan ook om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs de ‘gezondheidsverklaring’ in te sturen!
 • Bij de medische keuring meenemen: identiteitsbewijs en verder zie gegevens brief van het CBR. Neem ook contant geld mee, indien pinnen niet mogelijk is.