Organisatie

KBO Roermond

 • werd als afdeling op 7 september 2007 informeel opgericht door samenvoeging van de KBO-afdelingen van de wijken en dorpen binnen de Gemeente Roermond.
  Op 17 september 2007 is in Roermond de notariële akte gepasseerd bij Notaris Mr. Joseph Leonard Houben. De KBO Roermond is gevestigd in Roermond.
  In de notariële akte zijn de statuten voor de afdeling opgenomen.
 • De KBO Roermond telt einde 2022 ± 200 leden, werkt lokaal nauw samen met andere welzijnsorganisaties in overleg met de gemeente, biedt dienstverlening aan (zie menu: informatie), informeert, organiseert activiteiten en brengt mensen samen. Het lidmaatschap geeft recht op diverse voordelen, lees meer hierover elders op de site ‘lidmaatschap’.

KBO Limburg:

 • Is een van oorsprong katholieke organisatie (Katholieke Bond voor Ouderen) die op landelijk niveau samenwerkte met de overige provinciale KBO bonden en sinds 2019 met PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond). Het hoofdkantoor is gevestigd in Nieuwegein.
  Beide landelijke Bonden werkten tot voor kort in goede samenwerking aan de belangen van alle senioren.
 • De Unie KBO was samen met de PCOB, met meer dan 275.000 leden, actief en bekend als KBO-PCOB, landelijk gesprekspartner namens de senioren bij andere maatschappelijke organisaties, de media, de regering en de vertegenwoordigers in de Tweede Kamer.
 • Verder verzorgde de KBO-PCOB cursussen.
 • DE BREUK MET DE UNIE KBO EN KBO-PCOB PER 1 JANUARI 2023.
 • KBO Limburg is een van de 5 provinciale Bonden in Nederland die einde december 2022 samen uit de Unie KBO stappen of stapten om per 1-1-2023 een nieuwe samenwerking te vormen voor hun > 210.000 leden, te weten KBO Noord Holland, KBO Gelderland, KBO Overijssel, KBO Noord Brabant en KBO Limburg. Samen noemen zij zich Senioren Netwerk Nederland en samen worden zij, net als KBO-PCOB, maar dan in een andere koepel, landelijk gesprekspartner namens de senioren bij andere maatschappelijke organisaties, de media, de regering en de vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Ook verzorgt zij nu zelf de cursussen en biedt zelf de dienstverlening aan.
 • telt ongeveer 30.000 leden en is in de provincie Limburg gesprekspartner namens de senioren bij andere maatschappelijke organisaties, de media, provinciaal bestuur en provinciale afgevaardigden.
 • Op de website van KBO Limburg staat informatie over deze opsplitsing en allerlei zaken m.b.t. provinciale belangenbehartiging.

Contact: seniorenorganisatie KBO Limburg
Steegstraat 5 – 6040 AZ Roermond
Telefoon: 0475381740
Email: info@kbolimburg.nl
Internet: http://www.kbolimburg.nl

De provinciale ouderenbond KBO Limburg is organisatorisch onderverdeeld in regio’s;
een van die 6 regio’s is Midden Limburg, waar KBO Roermond met een aantal andere KBO-afdelingen deel van uitmaakt.
Namens de KBO Roermond vertegenwoordigen 2 bestuursleden de afdeling in de regioraad KBO Midden Limburg.