Organisatie

KBO Roermond

Contact: seniorenorganisatie KBO Roermond
Elmpterweg 52 – 6042 KL Roermond
Telefoon: 0475327007
Email: kbopenn@gmail.com
Internet: http://www.kboroermond.nl

 • werd als afdeling op 7 september 2007 informeel opgericht door samenvoeging van de KBO-afdelingen van de diverse wijken en dorpen binnen de Gemeente Roermond.
  Op 17 september 2007 is in Roermond de notariële akte gepasseerd bij Notaris Mr. Joseph Leonard Houben.
  De KBO Roermond is gevestigd in Roermond.
  In de notariële akte zijn de statuten voor de afdeling opgenomen.
 • De KBO Roermond telt einde 2022 ± 200 leden, werkt lokaal nauw samen met andere welzijnsorganisaties in overleg met de gemeente, biedt dienstverlening, informeert, organiseert activiteiten en brengt mensen samen. Het lidmaatschap geeft recht op diverse voordelen, lees meer hierover elders op de site onder ‘lidmaatschap’.

KBO Limburg:

Contact: seniorenorganisatie KBO Limburg
Steegstraat 5 – 6040 AZ Roermond
Telefoon: 0475381740
Email: info@kbolimburg.nl
Internet: http://www.kbolimburg.nl

 • Is een van oorsprong landelijke katholieke organisatie (Katholieke Bond voor Ouderen);
 • KBO Limburg is nu een van de 5 provinciale Bonden in Nederland die per einde december 2022 samen uit de Unie KBO stapten om per 1-1-2023 een nieuwe samenwerking te vormen voor hun > 210.000 leden.
  Samen: Senioren Netwerk Nederland, bestaande uit KBO Noord Holland, KBO Gelderland, KBO Overijssel, KBO Noord Brabant en KBO Limburg, en samen zijn zij, net als KBO-PCOB, maar dan in een andere koepel, landelijk gesprekspartner namens de senioren, de media, de regering en de vertegenwoordigers in de Tweede Kamer.
 • KBO Limburg verzorgt nu zelf de cursussen en biedt zelf de dienstverlening aan.
 • KBO Limburg telt ongeveer 30.000 leden en is in de provincie Limburg gesprekspartner namens alle senioren bij andere maatschappelijke organisaties, de media, provinciaal bestuur en provinciale afgevaardigden.
 • Op de website van KBO Limburg staat verdere informatie over deze opsplitsing en allerlei zaken m.b.t. provinciale belangenbehartiging.

De provinciale ouderenbond KBO Limburg is intern onderverdeeld in 6 regio’s;
een van die regio’s is Midden Limburg waar KBO Roermond met een aantal andere KBO-afdelingen deel van uitmaakt.
Per afdeling vertegenwoordigen 2 bestuursleden de afdeling in de regioraad KBO Midden Limburg.