Nieuwsbrieven

Algemeen:

  • De lokale Nieuwsbrief wordt 11x per jaar door bezorgers van KBO Roermond bezorgd op het huisadres.
  • De bezorgingdata worden in de lokale Nieuwsbrief vermeld.
  • Leden die buiten het bezorggebied van de KBO Roermond woonachtig zijn, krijgen de Nieuwsbrief per mail toegezonden.

Lokale Nieuwsbrief:

De lokale Nieuwsbrief wordt door twee bestuursleden samengesteld. De prioriteit van het artikel is bepalend wanneer het in de Nieuwsbrief wordt geplaatst. Wanneer een lid een artikel wil schrijven voor de Nieuwsbrief, dient contact te worden opgenomen met de samensteller van de Nieuwsbrief:

Dhr. Martin Koelen:
Telefoon: 0475-331284 of stuur een mail naar: amkoelen@ziggo.nl

Nieuwsbrief niet ontvangen? Neem dan contact op met de bezorgcoördinator van alle KBO-post, dhr. Jos Derckx. Telefoon: 0475327007 of stuur een mail naar kbopenn@gmail.com.

Jaaroverzicht bezorging lokale Nieuwsbrieven:

2023
Nieuwsbrief 1 – 30 januari 2023
Nieuwsbrief 2 – 6 maart 2023
Nieuwsbrief 3 – 3 april 2023
Nieuwsbrief 4 – 1 mei 2023
Nieuwsbrief 5 – 30 mei 2023
Nieuwsbrief 6 – 3 juli 2023
Nieuwsbrief 7 – 4 september 2023
Nieuwsbrief 8 – 2 oktober 2023
Nieuwsbrief 9 – 30 oktober 2023
Nieuwsbrief 10 – 4 december 2023
Nieuwsbrief 11 – 27 december 2023

Gelijktijdig met de Nieuwsbrieven wordt ook het ‘Magazine ONS Limburg’ en ‘KBO Roermond post’ bezorgd.