Opzeggen KBO-lidmaatschap:

Reguliere opzegging:

Het lidmaatschap opzeggen dient schriftelijk of per email aan de ledenadministratie (de contactgegevens vindt u in het menu onder “BESTUUR”) te geschieden en kan t/m 31 december van het lopende verenigingsjaar. De KBO Roermond moet een deel van de ontvangen contributie van de leden afstaan aan de provinciale bond KBO Limburg. De peildatum is 31 december en aan de hand van het aantal leden wordt de afdracht berekend. Bij het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap wordt geen restitutie van reeds betaalde contributiegelden gegeven.

Uitschrijven lidmaatschap (schriftelijk) door het bestuur:

De penningmeester laat via de bezorgers in oktober de contributienota bezorgen voor het komende verenigingsjaar:

  • indien op 31 december de contributie nog niet op de rekening staat van de KBO Roermond, wordt door de penningmeester 1x een herinneringsbrief gestuurd met als betalingstermijn tot 31 januari. Is er sprake van een misverstand vragen wij u contact op te nemen met de penningmeester Jos Derckx.
  • de betaling dient uiterlijk vóór afloop van de betalingstermijn op de rekening van KBO Roermond te staan. Indien de betaling niet binnen is, wordt het lid, via de ledenadministratie, uitgeschreven als lid van de KBO Roermond en krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging op het huisadres. U kunt zich altijd op een later moment weer aanmelden voor het lidmaatschap.