Nieuwsbrief 2021-10

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: Deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen opgemaakt. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. De bezorgdatum van de eerstvolgende  Nieuwsbrief 1 is 31 januari 2022. Berichten kunnen tot uiterlijk  24 januari  2022 worden aangeboden. Op www.kboroermond.nl leest u méér nieuws én de Nieuwsbrief in een groter lettertype!.

___________________________________________________________________________________

Agenda activiteiten/evenementen 2021-2022:

2021: ‘de Huiskamer’ 9/12. Wandelen 15/12. Kerstbuffet 17/12 (geannuleerd). 2022: ‘de Huiskamer 13/1; 10/2; 10/3; 7/4; 12/5; 9/6; 14/7; 11/8; 8/9; 13/10; 10/11; 15/12. Wandelen 20/1; 22/2. Risk Factory 23/3. Lentefeest 8/4. Vrijwilligersmiddag: 8/5. Meer informatie over de bovengenoemde agenda, vindt u terug in een van de komende Nieuwsbrieven!

‘de Huiskamer’ 9 december 2021:  Zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2 open vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten of spelletjes doen. Van 15.00-16.30 uur is in zaal 1 een workshop ‘Wijnopwarming’ door dhr. Jos Wintermans, die een passie voor wijn heeft. Jos wil het ‘drankje’ voor het voetlicht brengen op een interactieve, gezellige en ongedwongen manier. Het wordt geen ouderwets Bourgondische eet- en drinkfestijn, maar wel een ideale opwarming om straks met de feestdagen eens extra goed voor de dag te komen.  Aanmelden: (niet verplicht) bij  dhr. Jos Wintermans (0475-315075) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres. Bij voldoende belangstelling zal in het voorjaar een externe uitgebreidere ‘wijnproeverij’ plaatsvinden; dat leest u in een van de nieuwsbrieven in 2022.

‘de Huiskamer’ 13 januari 2022:  Zalencentrum ‘de Donderie. Zaal 1 en 2: van 13.00 uur tot 17.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten of spelletjes doen. Aanmelden: (niet verplicht) bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres.

‘de Huiskamer’ 10 februari 2022:  Zaal 2: van 13.00 uur tot 17.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten of spelletjes doen. Van 15.00-16.30 uur is in zaal 1 een workshop ‘fotografie’ door beroepsfotograaf Rob van Geffen uit Linne. U dient zelf een fotocamera of gsm mee te nemen en bent daar zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor. Er wordt zowel binnen als buiten geoefend. Aanmelden: (niet verplicht) bij  dhr. Martin Koelen (0475-331284) o.v.v. naam-telefoonnummer of emailadres.

Voor ‘de Huiskamer’ geldt: bij koorts of verkoudheid a.u.b. thuisblijven/afmelden! Let op: indien door omstandigheden een bijeenkomst wordt geannuleerd, worden degenen die zich wel hebben opgegeven altijd gebeld/gemaild.  

‘de Huiskamer’ is mede mogelijk gemaakt door ZonMw; een landelijke organisatie die o.a. subsidies verstrekt namens het Ministerie van VWS.

KBO-herfst- en winterwandelingen:
Wandel mee…15 december 2021: ±6 km in het Leudal. Vertrek wandeling 10.00 uur vanaf parkeerplaats ‘Busjop’ Busschopsweg 9 Heythuysen.
Wandel mee…20 januari 2022: ± 8 km door/langs Roermondse natuur en cultuur. Vertrek wandeling 10.00 uur vanaf parkeerplaats Kapel in het Zand (Roermond). Belangrijk: deelname gratis; goede schoenen/sokken; regenkleding; deelname op eigen risico; neem drinken mee; introducee toegestaan; vervoer op eigen gelegenheid; op het einde van de wandeling bestaat de mogelijkheid om (samen) op eigen kosten iets te nuttigen (drankje).  Aanmelden (niet verplicht) per mail o.v.v. naam-telefoonnummer: amkoelen@ziggo.nl of joswintermans@hotmail.com. Bij extreem weer wordt de wandeling geannuleerd: aanmelders krijgen een mail of telefoontje.

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1)Ledenadministratie: wijzigingen op uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl;
2)Bezorging Magazine / Nieuwsbrief / KBO-post: 31/1; 28/2; 28/3; 2/5; 30/5; 4/7; 29/8; 3/10; 31/10; 5/12. Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007;
3)Kerstdiner versus Lentefeest: het bestuur heeft, i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen, besloten het Kerstdiner niet te laten doorgaan. In plaats van het Kerstdiner zal op 8 april 2022 een alternatief lentefeest worden georganiseerd. De leden die zich al aangemeld/betaald hebben kunnen bij dhr. Jos Derckx (0475-327007 of kbopenn@gmail.com) aangeven of zij hun geld terug willen hebben of dat zij dit gebruiken als inschrijving voor 8 april 2022. De kosten voor dat feest zullen gelijk blijven, de inhoud zal meer op het voorjaar gericht zijn.

___________________________________________________________________________________

Samenkokeneten: de KBO-ouderenadviseur, dhr. Martin Koelen, heeft voor de KBO-PCOB organisatie het project ‘samen koken en eten voor alleenstaanden’ bedacht. Ook binnen de afdeling KBO Roermond wil hij dit project uitrollen. Een korte uitleg: de opzet van het samen koken en eten is het oprichten van één of meerdere kleinschalige, zelfstandige ‘kook- en/of eetclubjes’ voor alleenstaande senioren, onder het motto: samen koken en eten is gezelliger dan alleen! De ‘kook- en/of eetclubjes’ zullen bestaan uit 3 tot 4 personen. Het ‘kook- en/of eetclubje’ bepaalt zelf het aantal keren koken en/of eten. De samenstellingen van de groepjes kan zijn: gemengd, alleen vrouwen of alleen mannen. Lid zijn van KBO Roermond is geen vereiste. Begin 2022 zal in één of meerdere Nieuwsbrieven meer informatie staan over het samen koken en eten. Voorlichting wordt gegeven tijdens een van ‘de Huiskamers’. Het samenstellen van een ‘kook en/of eetclubje’ vindt altijd plaats in ‘de Huiskamer’ en wordt niet op een andere manier geregeld; je moet elkaar eerst zien en ook (leren) kennen. Heeft u wel belangstelling, maar durft niet alleen in te stappen; vraag een andere alleenstaande om met u mee te gaan en kom dan begin 2022 naar een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Heeft u over dit project nu al vragen? Informatie bij dhr. Martin Koelen: 0475-331284.

____________________________________________________________________________________

Wist U ?
1) dat KBO-PCOB weer vele voordelen heeft? Kijk op de website KBO-PCOB voor de link naar het voordeel
2) dat binnenkort ook KBO-vrijwilligers theaterkaarten kunnen bestellen voor de Oranjerie voor € 19,50 per theaterkaart? Meer informatie op: website ActiefRoermond, onder menu ‘Waarderingskalender’
3) dat u met uw computer, tablet of smartphone gratis kaarten kunt sturen naar iemand in het Laurentiusziekenhuis? De kaartenservice werkt als volgt: ga naar www.lzr.nl en klik onderaan op de pagina op ‘kaartje sturen’; zoek een kaart uit; vul de gegevens van de patiënt in; klik op verzenden
4) dat de gemeente Roermond, met enkele andere gemeentes in de omgeving, binnenkort start met één gezamenlijk loket voor zorgaanvraag voor ouderen. Hulpbehoevende inwoners, mantelzorgers of hulpverleners kunnen deze aanvraag doen. De WMO aanvraag blijft bij de individuele gemeente of er moet een combinatie zijn van zorgverlening en WMO. Binnenkort meer informatie.

___________________________________________________________________________________  

Kerstmis en Nieuwjaar: het bestuur wenst alle leden en hun dierbaren fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2022; tevens bedankt het bestuur alle vrijwilligers die het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen aan de vereniging, t.w.: bezorging, gedichten, ‘de Huiskamer, website, wandelen, ouderenadvisering, attenties en PR.

___________________________________________________________________________________

Veiligheid: Risk Factory in Venlo is een beleving. De belangrijkste risico’s in en om huis worden hier in de praktijk tot leven gebracht. U kunt dit als KBO lid mee gaan beleven op 23 maart 2022. De bus vertrekt om 12.00 uur vanaf zalencentrum “de Donderie”. Terug om 16.45 uur. De kosten hiervoor bedragen €5,00. Inclusief busreis v.v. Roermond-Venlo, drankje en vlaai ter plekke. Maximum aantal deelnemers 40 personen. Echter zoals de huidige covid wetgeving toestaat 20 personen. Deelname op volgorde van betaling op RABO-rekening KBO-Roermond. Bron: bestuur.

Contributienota 2022: de contributienota ontvangen? Betaal a.u.b. vóór 31-12-2021. Contributie 2022: €  28,00 per lid, voor de andere inwonende op hetzelfde adres in 2022 een bedrag van € 23,00 voor het hele jaar. Bron: bestuur.

Waarderingsactiviteiten voor vrijwilligers: in het kader van de Nationale vrijwilligersdag op 7 december a.s. biedt  ‘Actief Roermond’ vrijwilligers gratis of tegen een sterke korting waarderingsactiviteiten aan, zoals museumbezoek (Cuypershuis), wandelen met lunch of de Toverroute door Roermond. Kijk op de website van Actief Roermond, lees de voorwaarden en meldt u aan via hun emailadres. Bron: ActiefRoermond.

De ‘Mobiele bankservice’ van Rabobank: een mobiele medewerker Dagelijkse Bankzaken bezoekt u met een duurzaam vervoersmiddel in uw eigen vertrouwde omgeving en biedt praktische hulp, bijvoorbeeld het regelen van een volmacht, het wijzigen van een betaalpakket of uitleg over het online regelen van bankzaken. Dit gebeurt allemaal bij u thuis, tenzij een andere locatie beter past. Het is niet mogelijk om contant geld op te nemen of te storten. De mobiele Bankservice is voor klanten die (tijdelijk) minder mobiel zijn door ziekte, ongeval, senioriteit of een lichamelijke beperking. Neem contact op met uw eigen Rabobank: 0475-500500. Bron: Rabobank.

Zorgverzekering door bemiddeling gemeente Roermond: inwoners met een laag inkomen kunnen onder het motto van ‘gezond verzekerd, door bemiddeling van de gemeente Roermond een zorgverzekering (basis- en aanvullende verzekering tandarts) afsluiten. Kijk voor meer informatie op: www.gezondverzekerd.nl/roermond. Telefonische informatie: 0475-359755 (sociale zaken) en vraag naar medewerker ‘gezond verzekerd’.

Bedankt:
‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten en Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt, voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond;
‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie;
‘Foroxity-cinema’ Roermond voor korting bij KBO-films en ‘Dé Maaltijdservice’ Roermond.

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!