Nieuwsbrief 2022-10

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: Deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen opgemaakt. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. Dit is de laatste nieuwsbrief in 2022. De bezorgdatum van de eerstvolgende Nieuwsbrief 1 is 30 januari 2023. Berichten kunnen tot uiterlijk  22 januari 2023 worden aangeboden. Op de website www.kboroermond.nl leest u méér nieuws én de Nieuwsbrief in een groter lettertype!

Voorzitter KBO Roermond, dhr. Jos Derckx, wenst u fijne feestdagen en voor 2023 veel gezondheid toe; hij hoopt dat u in het nieuwe jaar gebruik maakt van het activiteiten aanbod. Als laatste dankt hij alle vrijwilligers van KBO Roermond voor hun inzet en bijdrage in het afgelopen jaar.

___________________________________________________________________________________

Agenda activiteiten/evenementen 2022-2023:

2022: ‘de Huiskamer 15/12. Wandelen 8/12. Kerstbuffet: 16/12 – aanmelden tot 8 december mogelijk d.m.v. betaling of eerst bellen: 0475-327007.
2023: 12/1 Nieuwjaarsborrel; 16/3 gezellige middag en lezing (13.00-17.00 uur); 21/4 Algemene Ledenvergadering (13.00-17.00 uur). Bijna alle activiteiten voor 2023 zijn weer in ‘de Donderie’. Wandelen: 19/1 en 22/2; zie info in komende nieuwsbrieven en op website.

Ontmoeting/spel/interactie in ‘de Huiskamer’ 15 december 2022:  zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2: van 13.00 uur tot 15.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten met iemand of met elkaar óf gewoon spelletjes doen. Van 15.00-17.00 uur een interessante interactieve lezing over ‘met zin en moed ouder worden’ door dhr. Martien van Duijnhoven uit Mierlo. Deze lezing is al een aantal keren met succes, aan diverse verenigingen, in het land gegeven. Stukje inhoud lezing: …ieder van ons groeit, als het goed is, in jaren. Ouder worden is echter niet zo vanzelfsprekend; de kwetsbaarheid van leven is groot gebleken bij ziek worden door het corona-virus. Ouder worden en gezond blijven is altijd spanningsvol. In dit spanningsveld zijn er niet alleen de vragen op medisch vlak. Een bredere vraag dient zich bij het ouder worden aan. Het zijn de vragen rond eigen identiteit en leven in deze tijd. Met andere woorden: nadenken over de zin van mijn leven. Onderwerpen in de lezing zijn o.a.  zingeving en de betekenis van leven voor mij; senior zijn en veranderend levensverlangen; vertrouwen en moed bij het ouder worden. Na afloop kan een boekje met een samenvatting en gedichten voor 1 € worden gekocht. Aanmelden: verplicht op 0475-331284. Entree: leden € 2,– en niet leden: 3,–; inclusief koffie/thee. Let op: tot op heden 3 aanmeldingen.

Dit is tevens ook de laatste ‘de Huiskamer’! Met veel enthousiasme is in 2021 begonnen aan het nieuwe concept: elkaar ontmoeten en samen iets doen! Corona was even een stoorzender. De bezoekersaantallen vielen tegen. Jammer genoeg zag de meerderheid deze vorm van samenzijn niet zitten. Wat de leden dan wel willen is uit de enquête niet duidelijk geworden; dat laatste is spijtig, want wat moet je dan organiseren! De commissie ‘de Huiskamer’ heeft de afgelopen 2 jaar veel tijd, moeite en gevoel gestoken in de uitvoering. Iedereen die aan dit project heeft meegewerkt bedankt, zowel bij de reguliere ‘de Huiskamers’ als bij de alternatieve ‘de Huiskamers’, zoals de Dag van de ouderen.     

KBO ‘herfst- en winterwandelingen’: wandel mee en ontmoet…
8 december 2022 ‘Natuur en cultuur’ in en nabij Herten/Roermond. Start/parkeren: 10.00 uur vanaf kasteeltje Hattem. Afstand : 5 en 8.5 km. Na afloop mogelijkheid tot nuttigen drankje en/of lunchen op eigen kosten. 19 januari 2023 ‘Beesel’. Start/parkeren: 10.00 uur vanaf Markt Beesel. Afstand : 5.2 en 9.7 km.
Op 22 februari 2023 weer een wandeling; meer informatie in de volgende nieuwsbrief en/of op de website van ‘Uittipslimburg’. Belangrijk: deelname gratis; goede schoenen/sokken; regenkleding; deelname op eigen risico; neem voldoende drinken mee; vervoer op eigen gelegenheid. De korte wandeling is voor gewoon wandelen en de langere wandeling is voor doorstappers!

Extra informatie over KBO-wandelen: aanmelden niet nodig. Alle wandelingen die in de Nieuwbrief staan gaan in principe door! Bij extreme weersvoorspellingen (warmte, hevige regenval, onweer) kan een wandeling worden geannuleerd of in starttijd aangepast; het is daarom raadzaam om daags voor aanvang van de wandeling op de website www.kboroermond.nl (link naar ‘menu programma’) te kijken of te bellen met 0475-331284 of de wandeling doorgaat. De organisatie is niet verantwoordelijk dat u bij annulering of aangepaste tijden niet op de hoogte was! 

Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2023: zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2: van 13.00 t/m 17.00 uur Nieuwjaarsreceptie en gezellig samenzijn. Gratis. Vrije inloop. Koffie/thee met vlaai. Als lid mag u 1 introducee meenemen. Aanmelden niet nodig!

Entreegelden bij activiteiten: de kleinere activiteiten zijn gratis voor leden en voor de introducee die een lid meeneemt. Bij grotere activiteiten zal voor leden en introducees een hogere en verschillende bijdrage worden gevraagd; dit laatste staat altijd in de uitnodiging!

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1)Ledenadministratie: wijzigingen van uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl.
2)Bezorging Magazine / Nieuwsbrief / KBO-post 2023: 30-1, 6-3, 3-4, 1-5, 30-5, 3-7, 4-9, 2-10, 30-10, 4-12, 27-12.  Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007.
3)…Ledenwerfactie: het ledenaantal loopt terug en dat is jammer en helaas niet altijd te voorkomen. Als lid kunt u ook KBO promoten! Voor ieder nieuw aangemeld lid krijgt u € 5,00 retour van het bestuur. Op het aanmeldformulier van het nieuwe lid, dient tevens de naam en lidmaatschapsnummer van de aanmelder te staan; het geld wordt overgemaakt als de contributie door het/de nieuwe lid/leden is/zijn betaald.
4)…denkt u aan het betalen van de contributie 2023?

___________________________________________________________________________________

Wist U?
1)…dat u elke donderdag van 12.30 tot 14.30 uur in de Bibliotheek (Neerstraat Roermond) terecht kunt bij het gratis ‘digitale overheid spreekuur’ m.b.t. vragen over: belastingen, toeslagen, rijbewijs verlengen, AOW aanvragen, etc.. Kunt u op donderdagen niet? Maak dan een afspraak op 0475-519000.
2)…de nieuwe zorg- en welzijnsorganisatie in Roermond, ‘VIJF’ bereikbaar is via 0475-384639 (alleen tijdens kantooruren: 09.00-16.30 uur) of via email info@vijf.nu; voor zorg en welzijn bij u in de buurt/wijk (o.a. voor uw WMO aanvragen) kunt u deze contactgegevens gebruiken.
3)…dat op de website van de GGD en de Rijksoverheid weer informatie staat over nieuwe Corona-boosterprikken?
4)…dat u tegemoetkoming chronisch zieken kunt aanvragen? Tegemoetkoming: 200 euro per jaar; aan te vragen bij de gemeente Roermond. Voorwaarden: woont in de gemeente Roermond; chronisch ziek of heeft een beperking; maakt extra kosten door ziekte of beperking; deze kosten worden niet op een andere manier vergoed; inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm (inkomen is lager dan € 28.852 bruto per jaar voor gehuwde en samenwonende en € 21.438 bruto per jaar voor alleenstaande. U vraagt 1x per jaar deze toeslag aan. Vragen? Neem contact op met ‘VIJF’ of met sociaal boekhouder gemeente Roermond: 06-21329253 of mail naar hancuijpers@roermond.nl.
5)…dat u de energietoeslag 2022 nog steeds kunt aanvragen! Kijk op de website van de gemeente Roermond of vraag een formulier aan via 0475-359999. Alleenstaande (ouder), pensioengerechtigd: € 1.470,80 netto; gehuwden, pensioengerechtigd: € 1.992,43 netto. In dit inkomen is ook het vakantiegeld meegerekend (vaak 8%), het netto maandinkomen zal dus iets lager zijn. Voor het aanvragen van de energietoeslag telt uw vermogen niet mee. Let op: de gemeente berekent zelf het vakantiegeld op uw ingevulde bedragen.
6)…dat de acceptgirokaart m.i.v. 1 juni 2023 verdwijnt als betaalmiddel? Dit betekent dat u vanaf dat moment alleen nog betalingen kunt doen via automatische incasso, overmaken via internetbankieren of betaling via een overschrijvingsformulier van de bank. KBO-PCOB houdt u op de hoogte van mogelijke andere alternatieven. Bron: KBO-PCOB.
7)…inkomstenbelasting laten invullen door belastinginvuller-KBO? Bel KBO Limburg voor een belastinginvuller: 0475-381740; ook in 2023. Kosten € 15. Heeft u interesse om zelf belastinginvuller te worden bij KBO Limburg? Neem dan contact op met KBO Limburg: 0475-381740.

Kerst-In: Op Tweede Kerstdag is voor eenzamen, invaliden, gehandicapten, zieken en senioren, op het Schoolpad 55a Roermond, weer een Kerst-In. Vanaf 09.00 tot 16.00 uur: ontvangst, Eucharistieviering, Kerstontbijt, Kerstlunch en sluiting. Opgeven vóór 17 december a.s..: zie website KBO Roermond of SeniorenRoermond. Heeft u geen computer/tablet? Laat iemand u dan aanmelden!!!

AIO (wet Aanvullende inkomensvoorziening ouderen): woont u in Nederland en heeft u géén of géén volledige AOW? U kunt (mogelijk) een aanvulling krijgen als u weinig of geen inkomsten of vermogen heeft. De AIO-aanvulling kan uw inkomen verhogen tot het niveau van het sociaal minimum. Check op de website van de Rijksoverheid of SVB of u mogelijk in aanmerking komt. Ook een belastinginvuller kunt u vragen voor advies. Bron: Rijksoverheid.

KBO-ouderenadviseur: dhr. Martin Koelen (0475-331284) kan u adviseren/helpen bij WMO-aanvraag, aanvragen toeslagen of vervoer naar ziekenhuis buiten Roermond en andere voor u mogelijke problemen waar u tegenaan loopt.

KBO Limburg uit Unie KBO: zie extra bijlage van KBO Limburg. Verdere vragen: dhr. Jos Derckx: 0475-327007.

Bedankt:‘Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten, ‘COX-catering’ uit Maasniel, ‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond, ‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten, Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt, voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond;
‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en ‘Dé Maaltijdservice’ Roermond.

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk! Steun ons seniorenwerk!