Vrijwilligersverzekering

Algemeen

  • De gemeente Roermond heeft voor vrijwilligers een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. De vrijwilligersverzekering dekt schade aan eigendommen van de vrijwilliger en schade aan derden tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk.
  • De vrijwilligersverzekering geldt zowel voor vrijwilligers die woonachtig zijn in de gemeente Roermond alsmede voor vrijwilligers die woonachtig zijn buiten de gemeente Roermond; mits het vrijwilligerswerk in de gemeente Roermond plaatsvindt.
  • Indien u vrijwilliger bent, kunt u op verzoek de polisvoorwaarden digitaal ontvangen.

Voor wie geldt de vrijwilligersverzekering?

  • Leden van de KBO Roermond, die een bestuursfunctie bekleden of namens het bestuur optreden als vrijwilliger, vallen tijdens hun werkzaamheden onder de vrijwilligersverzekering.
  • Ook leden van de KBO Roermond of andere KBO-afdelingen of vrijwilligers van KBO Limburg, die voor KBO Roermond werkzaamheden of dienstverlening verrichten, te denken valt aan opbouwen PR-stand, belastinginvullers, ouderenadviseurs, veiligheidsadviseurs en tabletcoaches, vallen tijdens hun werkzaamheden onder de vrijwilligersverzekering; zij dienen wel geregistreerd te staan bij de KBO Roermond, KBO Limburg of een andere KBO-afdeling.

Schade:

  • Bij schade dient eerst contact te worden opgenomen met de secretaris van de KBO Roermond en vervolgens wordt de schade afhandeling via de gemeente Roermond in werking gezet.
  • Schadeformulier is (digitaal) te verkrijgen bij de secretaris of bij de gemeente Roermond.

Let op: deelnemen aan een activiteit/evenement valt niet onder de vrijwilligersverzekering. Het bestuur sluit voor bepaalde activiteiten/evenementen een collectieve verzekering af; dit laatste wordt altijd aangegeven in de Nieuwsbrief. Een voorbeeld van een collectieve verzekering is een reis met een busonderneming in Nederland of in het buitenland.