Commissies

Waarom binnen de KBO Limburg of de KBO Roermond vrijwilliger worden?

  • KBO Roermond en u kiezen samen die commissie(s) uit waarin u vrijwilliger wenst te zijn. Voor bepaalde werkzaamheden is soms meer kennis nodig om die goed te kunnen uitvoeren. Ook dan staat u er niet alleen voor. KBO Limburg geeft intern vele (aanvullende) cursussen waar leden gratis aan kunnen deelnemen, om op lokaal niveau iets voor de senior te kunnen betekenen. Daarin zijn we uniek!
  • KBO Limburg geeft o.a. (aanvullende) cursussen voor ledenadministratie, tabletcoach, veiligheidsadviseur, vrijwillige ouderenadviseur en belastinginvuller. KBO-Limburg geeft o.a. cursussen voor bestuurders en cursussen m.b.t. belangenbehartiging op lokaal niveau.
  • KBO Roermond telt momenteel zo’n 25 vrijwilligers; zonder deze vrijwilligers geen KBO Roermond! Doe mee en kom meehelpen.

Algemene informatie:

  • KBO Roermond bestaat, net zoals vele andere verenigingen, uit een bestuur en leden. Het bestuur, allemaal vrijwilligers, geeft leiding aan de uitvoering van allerlei zaken om de vereniging draaiende te houden. Naast het besturen van de vereniging zijn er ook veel nevenwerkzaamheden die het bestaansrecht van KBO Roermond rechtvaardigen. Een aantal van die nevenwerkzaamheden zijn o.a. aandacht voor ‘lief en leed’, ‘eenzaamheid’, ‘promotiewerk/bekendheid geven aan de KBO’, ‘lokale belangenbehartiging’ en natuurlijk het ‘bezorgen van het Magazine en KBO-post’. Deze nevenwerkzaamheden kunnen niet alleen door het bestuur worden gedaan. Gelukkig zijn er leden, die zich als vrijwilliger  hebben aangesloten bij een van de commissies om het bestuur te ondersteunen.
  • Commissies werken altijd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.  
  • Voor iedere commissie is een korte beschrijving van taken op papier aanwezig.
  • Vrijwilligers die deel uitmaken van een commissie vallen tijdens hun werkzaamheden onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Roermond.
  • Door zich aan te sluiten bij een commissie dragen vrijwilligers hun steentje bij aan de continuïteit en het algemeen belang van de KBO Roermond.
  • Het bestuur en de leden zijn de vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun werkzaamheden.
  • Jaarlijks worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Tijd:

De werkzaamheden in commissies zijn enkele uren per maand tot enkele uren per jaar; afhankelijk van het soort commissie. U kiest zelf de commissie waarin u actief wil zijn. 

Belangstelling?

Indien leden belangstelling hebben om vrijwilligerswerk te willen doen voor de KBO Roermond, kan contact worden opgenomen met een van de bestuursleden, dhr. Jos Derckx, tel. 0475327007 of mail naar kbopenn@gmail.com. In een persoonlijk gesprek wordt gekeken welk vrijwilligerswerk het beste bij de belangstellende past.