Commissies

Waarom binnen de KBO Limburg of de KBO Roermond vrijwilliger worden?

  • Het samenwerkingsverband KBO-PCOB en de KBO Limburg geven intern vele (aanvullende) cursussen waar leden gratis aan kunnen deelnemen, om op lokaal niveau iets voor de senior te kunnen betekenen. Daarin zijn we uniek!
  • KBO Limburg geeft o.a. (aanvullende) cursussen voor ledenadministratie, tabletcoach, veiligheidsadviseur, vrijwillige ouderenadviseur en belastinginvuller. KBO-PCOB geeft o.a. bestuurscursussen en cursussen m.b.t. belangenbehartiging op lokaal niveau.
  • KBO Roermond telt momenteel zo’n 30 vrijwilligers; zonder deze vrijwilligers geen KBO Roermond! Doe mee en kom meehelpen.

Algemene informatie:

  • KBO Roermond bestaat, net zoals vele andere verenigingen, uit een bestuur en leden. Het bestuur, allemaal vrijwilligers, geeft leiding aan de uitvoering van allerlei zaken om de vereniging draaiende te houden. Naast het besturen van de vereniging zijn er ook veel nevenwerkzaamheden die het bestaansrecht van KBO Roermond rechtvaardigen. Een aantal van die nevenwerkzaamheden zijn o.a. aandacht voor ‘lief en leed’, ‘eenzaamheid’, ‘bekendheid geven aan de KBO’, ‘lokale belangenbehartiging’ en natuurlijk het ‘bezorgen van het Magazine en KBO-post’. Deze nevenwerkzaamheden kunnen niet alleen meer door het bestuur worden gedaan. Gelukkig zijn er leden, die zich als vrijwilliger  hebben aangesloten bij een van de commissies om het bestuur te ontlasten.
  • Commissies werken altijd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.  
  • Voor iedere commissie is een korte beschrijving van taken op papier aanwezig.
  • Vrijwilligers die deel uitmaken van een commissie vallen tijdens hun werkzaamheden onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Roermond.
  • Door zich aan te sluiten bij een commissie, dragen vrijwilligers  hun steentje bij aan de continuïteit en het algemeen belang van de KBO Roermond.
  • Het bestuur en de leden zijn de vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun werkzaamheden.
  • Jaarlijks worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Tijd:

De werkzaamheden in commissies zijn enkele uren per maand tot enkele uren per jaar; afhankelijk van het soort commissie. 

Belangstelling?

Indien leden belangstelling hebben om vrijwilligerswerk te willen doen voor de KBO Roermond, kan contact worden opgenomen met een van de bestuursleden. In een persoonlijk gesprek wordt gekeken welk vrijwilligerswerk het beste bij de belangstellende past.