Lidmaatschap

Iedereen vanaf 50 jaar kan lid worden van de KBO Roermond.
Het lidmaatschap biedt vele voordelen (kijk onder menu: informatie).
Voor 28 euro per jaar bieden wij het lidmaatschap aan voor 2023!
Meerdere personen op hetzelfde adres betalen 23 euro per jaar
en lid worden na 1 juli is voor iedereen 20 euro.
Op de pagina ‘ledenadministratie’ staat de link ’Inschrijfformulier KBO-lid’.
Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan.

Indien u als lid in 2023 een nieuw lid aanmeld ontvangt u een bonus van 5 euro, zo kunt u uw eigen contributie terug verdienen.

Aanmelding kan ook via een bestuurslid.
Bel het bestuurslid ( J. Derckx tel. 0475327007) of stuur een mail waarin staat beschreven: wie de aanmelder is en wie de bonus mag ontvangen, wie het nieuwe lid wordt; naam en voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode en woonplaats.
De ledenadministratie neemt dan z.s.m. contact op en het nieuwe lid krijgt een contributienota van de penningmeester. Als deze nota betaald is zal de penningmeester 5 euro bonus aan de aanmelder overmaken.

Met inschrijfformulieren en aanmeldingen wordt door de ledenadministratie, in het kader van de Wet-AVG, zorgvuldig omgegaan.

Bankrelatie

Rabobank Roermond-Echt NL 65 RABO 0136 9790 84