KBO veiligheidsadviseur

Algemeen:

Bij onveiligheid in of rondom de woning kan d.t.v. de KBO Limburg contact worden gelegd met een veiligheidsadviseur voor een  huisbezoek. De KBO-veiligheidsadviseur is een vrijwilliger die is opgeleid door de KBO. In overleg wordt een datum afgesproken voor een huisbezoek. De veiligheidsadviseur geeft alleen maar voorlichting en advies over uw thuissituatie m.b.t. veiligheid. De uitwerking van het advies is een persoonlijke zaak.

Bij een bezoek aan huis, zal de veiligheidsadviseur zich altijd legitimeren met een door de KBO verstrekt legitimatiebewijs! De dienstverlening veiligheidsadviseur is gratis. Het KBO-lidmaatschap is voldoende om een beroep te kunnen doen op de veiligheidsadviseur.

De KBO Roermond organiseert regelmatig in samenwerking met KBO Limburg of andere organisaties themamiddagen m.b.t. veiligheid. Deze veiligheid kan gaan over brandveiligheid, wijkveiligheid, preventie tegen overvallen, etc.. Deze voorlichting wordt gegeven door eigen opgeleide veiligheidsadviseurs of door de brandweer/politie. In de Nieuwsbrief wordt dit thema regelmatig opgenomen.

Ook kan de website van KBO-PCOB worden geraadpleegd voor adviezen m.b.t. veiligheid in de ruimste zin van het woord.

Indien geen veiligheidsadviseur voorhanden is, kan ook contact worden opgenomen met de KBO-ouderenadviseur voor het vragen van advies. Deze adviseur geeft alleen adviezen over mobiliteit versus veiligheid in de thuissituatie.

Contact:

Voor het maken van een afspraak met de KBO Limburg m.b.t. veiligheidsadvies in en rondom de woning kan telefonisch contact worden opgenomen via 0475381740 of stuur een email naar : info@kbolimburg.nl.

Belangrijk: de veiligheidsadviseur houdt zich in de uitvoering van de dienstverlening aan de Wet-AVG. Leden van de KBO Roermond gaan zelf en vrijwillig een mondelinge overeenkomst aan met de dienstverlener. Het bestuur heeft in deze alleen maar een bemiddelende rol en geen organisatorische rol.