Nieuwsbrief 2022-7

Van alle bezorgde Nieuwsbrieven worden alleen de tekstblokken en de wijze van aanmelden voor een activiteit weergegeven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Algemeen: Deze Nieuwsbrief is door dhr. Martin Koelen opgemaakt. Heeft u een idee of wens voor de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met amkoelen@ziggo.nl of bel 0475-331284. De bezorgdatum van de eerstvolgende Nieuwsbrief 8 is 3 oktober 2022. Berichten kunnen tot uiterlijk  26 september 2022 worden aangeboden. Op de website www.kboroermond.nl leest u méér nieuws én de Nieuwsbrief in een groter lettertype!. 

___________________________________________________________________________________

‘Rabo Club Support’  Met opzet bovenaan deze nieuwsbrief geplaatst! Heeft u een RABO rekening, maar bent u nog geen lid? Maak u dan kosteloos lid (regelen via website RABO-bank) en u kunt KBO Roermond over enkele weken steunen door uw stem/steun te geven, waardoor we extra geld ontvangen om dat te blijven organiseren waar KBO Roermond voor staat. Alvast bedankt en we houden u op de hoogte!

Agenda activiteiten/evenementen 2022:
2022: ‘de Huiskamer’ 8/9; 13/10 vervalt en verplaatst naar 8/10 (Dag van de ouderen); 10/11; 15/12. Wandelen 21/9; 19/10; 22/11; 8/12. Risk Factory 12/10 (zie verder deze nieuwsbrief). Dag van de ouderen 8/10  Kerstbuffet 16/12. Meer informatie in een van de komende Nieuwsbrieven!

Enquête ‘de Huiskamer: op de afgelopen jaarvergadering is besloten om een enquête te organiseren onder de leden van KBO Roermond. Reden: de lage opkomsten bij ‘de Huiskamermiddagen’, inclusief de aangeboden interactieve lezingen of thema’s en de aangeboden wandelingen versus het vele voorbereidingswerk dat door enkele leden wordt verricht om al deze activiteiten staande te houden. Deze enquête wordt als bijlage aangeboden bij deze nieuwsbrief. U kunt uw opmerkingen over de afgelopen ‘de Huiskamers’, wandelingen en suggesties voor een (mogelijk) nieuwe aanpak, schriftelijk, per mail of bezorging, kenbaar maken, tot 10 oktober 2022 bij de voorzitter: mail kbopenn@gmail.com of stuur naar Elmpterweg 52 Roermond-Maasniel. In Nieuwsbrief 9-2022 zullen de resultaten, aanpassingen en besluiten bekend worden gemaakt.

Ontmoeting/spel/interactie en lezing in ‘de Huiskamer’ 8 september 2022:  Zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2: van 13.00 tot 17.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten met iemand of met elkaar óf gewoon spelletjes doen. Aanmelden: niet verplicht. Entree: leden € 2,– en niet leden: 3,–; inclusief koffie/thee.  

Ontmoeting/spel/muziek/dans/lezingen tijdens ‘dag van de ouderen’ op zaterdag 8 oktober 2022: het gaat  op 8 oktober van 09.30 t/m 16.00 uur in ‘de Donderie’ weer een gezellige dag worden. Zaal 1-2:  (gratis) koffie/thee en vlaai voor de bezoekers; amusement d.m.v achtergrondmuziek en mogelijkheid om mee te zingen; ‘preuvenement’ van zelfgemaakte lekkernijen, zoals jams en taartjes, die ook te koop zijn; gelegenheid om spelletjes te doen; enkele marktkramen met zelfgemaakte spullen, die ook te koop zijn; promotie van beide organiserende verenigingen. Van 12.00-13.15 uur kunt u demonstraties van dansen zien, die worden gegeven door MBvO (meer bewegen voor ouderen). Zaal 7-8: in de ochtend om 10.30 uur een interactieve lezing met power-point en voorbeelden, door een team van ‘Huis van Morgen’ uit Horst; in de middag om 13.30 uur informatie over ‘als tweewielfietsen niet meer gaat, wat dan’! Tevens demonstraties met driewielfietsen. De dag wordt georganiseerd door Vereniging Donderberg 55+ en KBO Roermond. Deze dag is gratis toegankelijk voor ALLE senioren en eventuele begeleiders. Lid of geen lid, u bent de hele dag welkom! Noteer vast in uw agenda! Deze dag van de ouderen maakt deel uit van een 4-weeks festijn van de ‘Doe mee weken’ in Roermond; het totale programma van alle organisaties en verenigingen die iets te bieden hebben wordt opgenomen in een speciale brochure, die d.t.v. de gemeente Roermond, huis aan huis wordt bezorgd, zodat u niets mist! Deze dag wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de SeniorenRaad en Seniorvriendelijk Roermond (projectgroep eenzaamheid). Let op: wanneer door omstandigheden wijzigingen optreden, raadpleeg vooraf altijd de nieuwsbrief en/of website van de eigen vereniging of bestuurslid voor het actuele programma! 

Ontmoeting/spel/interactie in ‘de Huiskamer’ 10 november 2022:  Zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2: van 13.00 uur tot 15.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten met iemand of met elkaar óf gewoon spelletjes doen. Voorlichting over computercursussen ‘Klik en Tik’ en ‘Digisterker’ (basiscursus voor beginners en in-outs over de digitale wereld van de Overheid): 15.00-16.00 uur door biblotheek ‘Bibliorura’, uit de Neerstraat Roermond. Op deze middag kunt u zich ook aanmelden voor een van de cursussen, die in 6-tallen gratis wordt gegeven bij ‘Biblorura’; inclusief laptop tijdens cursusuren. Aanmelden: verplicht op 0475-331284. Entree leden € 2,– en niet leden 3,–; inclusief koffie/thee. Let op: bij 10 of meer aanmeldingen gaat deze presentatie door; bij minder dan 10 personen volgt annuleren; aanmelders worden gebeld.

Ontmoeting/spel/interactie in ‘de Huiskamer’ 15 december 2022:  Zalencentrum ‘de Donderie’. Zaal 2: van 13.00 uur tot 15.00 uur: creatief bezig zijn; leestafel bekijken, power-point presentatie volgen, boeken ruilen, gezellig praten met iemand of met elkaar óf gewoon spelletjes doen. Van 15.00-17.00 uur een interessante interactieve lezing over ‘met zin en moed ouder worden’ door dhr. Martien van Duijnhoven uit Mierlo. Deze lezing is al een aantal keren met succes, aan diverse verenigingen, in het land gegeven. U kunt over de lezing een boekje voor € 1,– kopen. Aanmelden: verplicht op 0475-331284. Entree leden € 2,– en niet leden 3,–; inclusief koffie/thee.

KBO ‘herfst- en winterwandelingen’: wandel mee en ontmoet …
21 september 2022 rondje ‘Nunhem-Leudal natuurgebied’. Start/parkeren: 10.00 uur vanaf natuurparkeerplaats kruispunt Roggelseweg / St. Elisabethdreef / Lange Pad; dat is ca. 100 meter voorbij restaurant St. Elisabeth’s Hof, komende vanuit Haelen.  Afstand: ± 8.5 km. Na afloop mogelijkheid tot nuttigen drankje.
Volgende wandelingen  19 oktober, 22 november en 8 december 2022; meer info in volgende nieuwsbrief en/of op de website van ‘Uittipslimburg’.
Belangrijk: deelname gratis; goede schoenen/sokken; regenkleding; deelname op eigen risico; neem voldoende drinken mee; deelname=gratis; vervoer op eigen gelegenheid. De wandelingen staan ook op de website van ‘uittipslimburg’.

Extra informatie over KBO-wandelen: aanmelden niet nodig. Alle wandelingen die in de Nieuwbrief staan gaan in principe door! Bij extreme weersvoorspellingen (warmte, hevige regenval, onweer) kan een wandeling worden geannuleerd of in starttijd aangepast; het is daarom raadzaam om daags voor aanvang van de wandeling op de website www.kboroermond.nl (link naar ‘menu programma’) te kijken of te bellen met 0475-331284 over het doorgaan van de wandeling. De organisatie is niet verantwoordelijk dat u bij annulering of aangepaste tijden niet op de hoogte was! 

___________________________________________________________________________________

Bestuursinformatie:
1)Ledenadministratie: wijzigingen van uw telefoonnummer, email- of bezorgadres kunt u doorgeven aan: mw. Truus Geurtjens: 0475-493405 of ggeurtjens@planet.nl.
2)Bezorging Magazine / Nieuwsbrief / KBO-post: 29/8; 3/10; 31/10; 5/12. Niets ontvangen? Bel dhr. Jos Derckx: 0475-327007.
3)…Ledenwerfactie: het ledenaantal loopt terug en dat is jammer en helaas niet altijd te voorkomen. Als lid kunt u ook KBO promoten! Voor ieder nieuw aangemeld lid krijgt u € 5,00 retour van het bestuur. Op het aanmeldformulier van het nieuwe lid, dient tevens de naam en lidmaatschapsnummer van de aanmelder te staan; het geld wordt overgemaakt als de contributie door het/de nieuwe lid/leden is/zijn betaald.  

___________________________________________________________________________________

Wist U?
1) dat u elke donderdag van 12.30 tot 14.30 uur in de Bibliotheek (Neerstraat Roermond) terecht kunt bij het gratis ‘digitale overheid spreekuur’ m.b.t. vragen over: belastingen, toeslagen, rijbewijs verlengen, AOW aanvragen, etc.. Kunt u op donderdagen niet? Maak dan een afspraak op 0475-519000.
2) dat vanaf 1 september a.s. ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ voorlopig nog jaar doorgaat. KBO Limburg heeft zich hier sterk voor gemaakt.
3) de nieuwe zorg- en welzijnsorganisatie in Roermond, ‘VIJF’ bereikbaar is via 0475-384639 (alleen tijdens kantooruren: 09.00-16.30 uur) of via email info@vijf.nu; voor zorg en welzijn bij u in de buurt/wijk (o.a. voor uw WMO aanvragen) kunt u deze contactgegevens gebruiken.
4) de eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor lagere inkomens (op/net boven sociaal minimum) kunt u nog tot eind van 2022 aanvragen bij uw gemeente!!! Informeer bij uw gemeente! Laat het NIET lopen!!!
5) dat KBO Limburg, samen met enkele andere Provinciale KBO-bonden, op het punt staat om de Unie KBO te verlaten; dit is ook in de jaarvergadering KBO Roermond aan de orde geweest.
6) dat het Apostolisch Genootschap diverse interessante lezingen, ontmoetingen en wandelingen organiseert. Kijk voor meer informatie op website: www.apgen.nl/roermond.
7) dat KBO leden, woonachting in/rondom de wijk ’t Veld, welkom zijn op ontmoetingsbijeenkomsten met andere bewoners op: maandagmiddag van 13-17.00 uur en op donderdagavond van 18-21.00 uur in ‘de Velderie’ (Pr. Bernardstraat 1 Roermond).
8) dat het Alzheimer café Roermond op maandagavond 5 september in de Graasj een nieuw seizoen begint. Zie website of bel 0475-327432.
9) dat op 18 augustus 16 leden hebben deelgenomen aan de gezellige middag bij Landgoed Blankwater in Swalmen. Bedankt. Hebben jullie een idee voor de volgende keer? Laat het dhr. Jos Derckx (voorzitter) weten!

Risk Factory Venlo: 12 oktober 2022. Vertrek bus: 12.00 uur vanaf “de Donderie”. Terug om 16.45 uur. Kosten: leden €5,00introducees € 12,50; inclusief busreis v.v., drankje en vlaai. Bankrekeningnummer: zie boven.  

Bedankt:
Meubelbedrijf/uitvaartproducten Ger Verstegen’ uit Herten
‘COX-catering’ uit Maasniel
‘Café Bubbels’ Donderie-Roermond
‘Seuren orthopedische schoentechniek’ uit Herten en
Savier Laumen van ‘Climate Cool’ uit Echt, voor hun financiële steun aan de afdeling KBO Roermond;
‘Gemeente Roermond’ voor hun waarderingssubsidie en
‘Dé Maaltijdservice’ Roermond.

Iedere euro aan financiële steun is belangrijk!Steun ons seniorenwerk!