Krachtenbundeling KBO’s

KBO Brabant, KBO Gelderland, KBO Overijssel, KBO Noord-Holland en KBO Limburg bundelen hun krachten in het Senioren Netwerk Nederland.
Hierover is een persbericht verstuurd naar de landelijke en regionale pers.
Dit nieuwe netwerk vertegenwoordigt 210.000 senioren en is daarmee een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

In het bijgaande persbericht leest u er alles over.

Zowel het afdelingsnummer als het lidnummer hebben er een 2 bijgekregen.
Deze 2 is ter identificatie van KBO Limburg.
Omdat de lidnummers verder hetzelfde blijven, geven we geen nieuwe passen uit aan bestaande leden; de bestaande passen blijven gewoon geldig.
Nieuwe leden krijgen een pas met een nieuwe vormgeving, het nieuwe logo en het nieuwe nummer.