Welkom

Het bestuur van de KBO Roermond heet u van harte welkom. Het nieuwe logo, wat vind u er van. Voor elke (senior) bezoeker staat op deze website veel relevante informatie.  Zijn er na het lezen nog vragen, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

KBO Roermond is een van de grotere seniorenverenigingen in Roermond, en maakt  als enige deel uit van de provinciale bond KBO Limburg die de belangenbehartiging voor senioren ook landelijk hoog in het vaandel heeft via De Raad van Ouderen en de Maatschappelijke Platform Roermond.
De vele voordelen van het lidmaatschap staan elders op deze website beschreven.
KBO Roermond biedt, buiten belangenbehartiging en dienstverlening, op lokaal niveau regelmatig een activiteit/samenzijn aan.
We werken nauw samen met welzijnsorganisaties (o.a. VIJF) en andere seniorenverenigingen als  Vereniging Donderberg 55+. Ook met de overige ouderenverenigingen in Roermond is contact in de Raad van Ouderen Roermond.
De gemeente Roermond steunt KBO Roermond in haar doelstelling met een waarderingssubsidie. Wil u ook onze afdeling blijven ondersteunen dan kan dat door gewoon lid te blijven of worden van KBO Roermond. Met uw contributie steunt elk lid het werk en de activiteiten.

Waarom lid worden, lid zijn of lid blijven?
Nederland telt ruim 3 miljoen senioren (50+) en dat worden er steeds meer.
Hieruit blijkt het grote belang van een goed georganiseerde seniorenorganisatie zoals de KBO Limburg.
De KBO Limburg komt op voor zowel de jongere als de oudere senior. Dat is hard nodig! Laten we dat zo te houden!
Bent u nog geen lid maar heeft deze website/informatie wel uw interesse gewekt?
Wij sturen u op uw verzoek vrijblijvend informatie per mail; bij geen mailadres, vul het contactformulier in (zie contact) en stuur het op naar de secretaris.

KBO Roermond staat naast Katholieke Bond voor Ouderen ook voor Kracht – Betrokken – Ondernemend,
of
voor Kennis – Beleving – Ontmoeting / Ontspanning.
maar ook voor Kom Bij Ons.

Wij zijn er voor ALLE senioren in de gemeente Roermond van 50 jaar en ouder. Bezoek onze thuislocatie De Donderie aan de Donderbergweg 47. Iedereen zal zich bij ons thuis voelen.                                                  Iedereen is daarbij als lid hard nodig om onze afdeling groot, jong en levend te houden, ook als vrijwilliger of bestuurslid.   Iedereen is en blijft van harte welkom.

Bestuur KBO Roermond