Reguliere opzegging KBO-lidmaatschap

Het lidmaatschap opzeggen dient schriftelijk of per email aan de ledenadministratie te geschieden en kan t/m 31 december van het lopende verenigingsjaar. De KBO Roermond moet een deel van de ontvangen contributie van de leden achteraf afstaan aan de KBO Limburg en Unie KBO. De peildatum is 31 december en aan de hand van het aantal leden wordt de afdracht berekend. Bij het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap wordt geen restitutie van reeds betaalde gelden gegeven.

Uitschrijven lidmaatschap door Ledenadministratie:

De penningmeester laat via de bezorgers in november de contributiefacturen bezorgen voor het komende verenigingsjaar:

  • indien op 31 december de contributie nog niet op de rekening staat van de Afdeling, stuurt de penningmeester een 1e herinnering;
  • indien op 15 januari de contributie nog niet op de rekening staat van de Afdeling, stuurt de penningmeester een 2e herinnering;
  • indien op 31 januari de contributie niet op de rekening staat van de Afdeling, wordt het lid, via de ledenadministratie, uitgeschreven als lid van de KBO Roermond en krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging op het huisadres of via de mail.