Disclaimer

De KBO Roermond is de samensteller en houder van deze website en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de juiste actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

De samensteller en houder van deze website kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

De samensteller en houder van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waar naar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan deze website of een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.