ALV 2020

18-2-2020: Algemene Ledenvergadering in ‘de Donderie’. Tijdens de vergadering kozen de leden een nieuwe voorzitter: dhr. Hans Gunsing. Onderstaande foto’s geven een impressie van deze bijeenkomst.